dat het voor hun portemonnee beter was wanneer ze buiten de veiling om hun producten verkochten. De veilingbesturen van Broek, Noord - Scharwoude en Warmenhuizen besloten om te fuseren en gezamenlijk te gaan veilen in Noord - Scharwoude. Dit plan werd rond 1970 voorbereid. Ook besloot men toen om van de oudste veiling in Nederland een monument te maken en dat als museum in te richten. In "100 jaar Broeker veiling" wordt over de sluiting van de Broeker veiling verteld: 1973 Op 28 december was het de laatste veilingdag in Broek op Langedijk. Het doek viel... De bakermat van het veilingwezen moest door de veranderde omstandigheden de poorten sluiten, nadat het zo spontaan en simpel was begonnen op 29 juli 1887. De laatste veiling geschiedde onder zeer grote belangstelling. Toen de laatste schuit met het product groene kool was geveild en de klok definitief werd stilgezet, sprak de veilingleider Entius, die het laatste halfjaar tevens als afslager fungeerde, nog enkele woorden. Hij overhandigde de laatste aanvoerder en koper een luxe doos sigaren met een balpen met inscriptie. Begrijpelijk, dat er geen hoerastemming heerste. Na de sluiting verliet men zijn veiling, waarop generaties trots waren geweest en die nu toe het verleden behoorde. Vooral de oudere "Broekers" hadden het er moeilijk mee en "sloften" stilletjes en in gedachten huiswaarts. Een oudere tuinder en tevens jaren bestuurslid in eerder dagen, Jan Kloosterboer uit Sint - Pancras stapte als één der laatsten ook op en zei tot zijn even oude collega, Maarten Ooyevaar: "Het is gebeurd Maarten, we gaan maar, dur is niks an te doen!" De veiling van Noord - Scharwoude ging al spoedig samenwerken met die in Zwaagdijk. In 1983 sloten de Langedijkers zich aan bij de veiling uit de Streek en enige tijd later verhuisden ze met hun handel naar Zwaagdijk. Hoewel de voorzitter van deze laatste veiling, die de W.F.O. heette, eind 1996 nog luidkeels verklaarde dat de W.F.O. zou blijven bestaan, werd deze in 2001 eveneens gesloten en was is er in Noord - Holland geen enkele groenteveiling meer. De malaise in de tuinbouw, de schaalvergroting, de verstedelijking, het zijn allemaal factoren. De grootste was het op contract leveren: met Albert Heyn of een andere groot-grutter overeenkomen om op een zeker tijdstip een bepaalde hoe- 164

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 166