Koolboeten aan hel water De bedoeling van de verkaveling was om van een vaarpolder een rijpolder te maken. Alle landerijen, zowel bouwland als weiland, moesten per as bereikbaar worden. Dit zou zowel meer gemak als tijdbesparing betekenen. De tuinders beschikten als regel over een stel kleine kavels, die erg verspreid lagen. Gemiddeld waren deze 55 are groot en alleen via water bereikbaar, hetgeen gauw een uur varen per dag betekende. Het aantrekkelijke van de vaarpolder was het wijdse, open gebied. Vanuit de polder zag je aan de ene kant de dorpen met hun kerktorens en aan de andere de duinen. De verkavelingscommissie wilde in dit gebied heel wat water dempen en ervoor in de plaats een stel (landbouw)wegen en een verkeersweg aanleggen. Verder stelde de commissie voor dat de agrariërs hun bezit zouden inleveren en dat ze in ruil daarvoor (en tegen betaling van de nodige onkosten) een aaneen gesloten kavel zouden terugkrijgen. Door middel van drainage kon de waterhuishouding beter worden geregeld. 161

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 163