hooihark Ruim 40 jaar later berichtte de Geneeskundige Inspectie te Amsterdam aan burgemeester Van der Vijzel dat er iets aan de hand kon zijn met een koe, die afkomstig was van een bakker Blokker uit Castricum. De koe was gestorven en vervolgens geslacht hetgeen gevaar voor de volks gezondheid kon opleveren. Het leek of er een slager Toepoel bij betrokken was. Met enige vertraging kwam de brief bij Van der Vijzel aan. De brief was eerst abusievelijk naar Den Helder gezonden. (Ook toen was tante Pos wel eens wat ver strooid). Zodra de burgemeester het bericht ontvangen had, stuurde hij veldwachter Groen naar Toepoel om de zaak te onderzoeken. Toepoel was niet in de slachtplaats aanwezig, wel hing er naast een geslacht varken ook een geslachte koe. Maar het was niet de gezochte koe, want het in de slachtplaats hangende dier was door enige boeren uit de gemeente aangekocht en moest dienen als "winterkuip-vlees". Omstreeks 1950 was Sint Pancras nog enkele veehouders rijk. Op deze foto is één van hen, Simon Duif Mzn. bezig met melken. Op dit weiland staat nu het bejaardentehuis "De Molenhoeve" en ons nieuwe tuindersmonument. Op de achtergrond zijn 't Haventje en Bovenweg nr. 101 zichtbaar 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 15