De ogen van de nog krasse Freek staan helder als hij zich gelukkig prijst dat het niet meer zo erg is als vroeger, "maar vergeet niet dat er onder de kleine zelfstandigen, die een slecht jaar achter de rug hebben, nog veel stille armoe heerst. Daarom" aldus dit oudste lid, "zullen de leden van de IJsboeiervereniging trouw blijven om de onderlinge samenwerking te doen voortleven Hoewel Freek de goede moed er in probeerde te houden, klinkt in het bovenstaande artikel de ondertoon door van de goede oude tijd gaat plaats maken voor een nieuwe tijd. Aan deze verandering hielpen twee zaken mee, nl. Het Streekplan en de Ruilver kaveling. Streekplan Omstreeks 1960 dacht de provincie Noord-Holland erover voor Alkmaar en omge ving een nieuw Streekplan te maken. In een Streekplan wordt aangegeven hoe men van hogerhand een bepaald gebied denkt in te delen: waar woningbouw zal plaats vinden, waar recreatiegebieden moeten komen en welke gebieden voor landbouw, veeteelt - en niet te vergeten - industrie worden bestemd. In tegenstelling met de vroeger gemaakte Streekplannen kregen in dit plan ook St. Pancras en Koedijk een plaatsje. De Provinciale Planalogische Dienst had zich op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in beide dorpen en stelde zijn bevindingen op schrift. In het kort vertelden deze deskundigen: Tot voor kort waren St. Pancras en Koedijk twee agrarische dorpen, gelegen in de nabijheid van hun marktstad Alkmaar. Dit beeld verandert langzaamaan. Zowel in deze beide dorpen als in Alkmaar komen steeds meer inwoners en daarvoor zijn huizen nodig. Wanneer Alkmaar in de toekomst sterk naar het noorden gaat groeien, zal dit verstrekkende gevolgen hebben voor beide dorpen. Om deze reden hebben we beide dorpen zeer zorgvuldig bekeken. Eén van de zaken, die we ontdekten is dat zowel in St. Pancras als in Koedijk de tuinbouw niet meer de belangrijkste bron van bestaan is. Het aantal tuinders neemt steeds meer af en het aantal forensen is groeiende. Een vergelijking van de mannelijke beroepsbevolking in 1947 en 1959 geeft het volgende beeld: 156

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 158