De "IJsboeier", die verleden jaar haar 50-jarig bestaan vierde, heeft nu geen bestaansrecht meer en de boeier heeft al jarenlang geen dienst meer gedaan als ijsbreker. Het wegvervoer heeft ook voor de tuinders van "Zuid" deze taak over genomen doch dezen herinneren zich nog goed de laatste wereldoorlog en de jaren kort er na, toen het vervoer te water de enige mogelijkheid - en de goedkoopste - bleek te zijn. Nog altijd zijn er tuinders, die op deze wijze hun kool naar de veiling vervoeren, zolang het water open is. Op onze vraag hoe lang deze vereniging nog zal blijven bestaan, antwoordde voorzitter P. Leyen: "Zolang er tuinders in Sint - Pancras zijn". De heer Leyen bevestigde dat deze vereniging in feite geen zin meer heeft, doch de boeier is vrijwel altijd in gebruik. Hierdoor komt er een aardig extraatje in de kas, terwijl de leden, dat zijn nog steeds 'alle' tuinders uit Zuid, prompt hun jaarlijkse contributie van 200,— betalen. Voor het onderhoud van het materiaal blijft een bedrag gereserveerd en met het overige wordt tijdens de jaarvergadering "de stemming er in gebracht". Nog nimmer heeft het bestuur zorgen gekend over de opkomst van de leden, het slechtste weer, de mooiste radio- of t.v.- programma' kunnen hen niet weerhouden, zij zijn er. Ook vanavond zal niemand zonder geldige reden ont breken, want de tuinders houden deze traditie in ere. Van secretaris-penning meester Jb. Glas vernamen wij dat de vereniging er financieel gezond voorstaat ondanks dat het ledental terugloopt omdat er steeds meer bedrijfjes worden opge heven. Het bestuurslid C. van der Gragt vertelde over de magere jaren van deze stoere koolverbouwers, die elkander steeds be hulpzaam waren. "Als het even kon hiel pen wij elkaar met gesloten beurs en ging het schuitje van een ziek lid aan de sleep".De heer Freek de Goede, die vanaf de oprichting lid is van de "IJsboeier", raakt niet uitgepraat over de verleden tijd. Ook al wist iedereen wat nood was, men kon bidden, werkenen helpen en dit laatste vindt men gelukkig in "Zuid" nog terug" Vork om aardappels te rooien, bollen rooier en spa om kool te planten. 155

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 157