Later begon hij met de verkoop van bestrijdingsmiddelen. Zijn eerste product, een ontsmettingsmiddel voor bloembollen, gebruikte hij voor de door hemzelf geteelde bollen en verkocht hij tevens aan andere bolienkwekers. Aanvankelijk werd het opgeslagen in de kelder, later in een hoekje van de schuur. Na de oorlog kwamen bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw steeds meer in zwang. Daarnaast had hij van de gebr. Bakker diverse tuinbouwzaden in depot, evenals zaden voor volkstuinhouders. Nadat hij van de lagere school kwam, ging zoon Klaas eerst bij zijn vader op de akker werken en bezocht hij tegelijk de tuinbouwschool in Broek op Langedijk. Daarna volgde hij met succes de Handelsavondschool en nog enkele andere cursussen. Zo toegerust trad hij als vertegenwoordiger in dienst van een gewas beschermingsmiddelen - producent, bouwde een eigen klantenkring op en ging in Blokker wonen. Zoon Joop, die een enigszins vergelijkbare opleiding genoot, verliet in 1955 de militaire dienst, werkte daarna enige jaren met zijn vader en nam, na diens overlijden in 1959, het tuindersbedrijf en de handel in zaden, bestrijdingsmiddelen e.d. over. Bij bet bereiken van de a.o.w. - gerechtigde leeftijd was door de Alk- maarse - of HAL - woningbouw zoveel agrarisch gebied verloren gegaan, dat Joop besloot achter zijn bedrijfsvoering een punt te zetten. Zuidenders In 1965 schreef de Alkmaarse Courant over het bestaan van 'I)E IJSBOEIER VERENIGING ZUIDEINDE - KOEDIJK' Hoewel de vereniging niet meer actief datgene deed, waarvoor ze was opgericht, hield de vereniging trouw ieder jaar een ledenvergadering en deze werd door de leden zeer trouw bezocht. Zoals in 1965 toen op de aangegeven tijd 'alle tuinders' van het Zuideinde in café Van Baar aanwezig waren en geen t.v. hen in huis had kunnen houden. De voorzitter Piet Leyen wist vooruit dat alle leden stipt op tijd aanwezig zouden zijn, want wie te laat was, miste de vergadering die slechts een kwartiertje duurde. En... had dan ook geen goede reden om aanwezig te zijn bij het daarop volgende 'gezellige samenzijn'. De krant vertelde in 1965 over de geschiedenis van deze vereniging het volgende: Op 14 januari 1914 besloten alle tuinders uit Sint - Pancras - Zuid de "IJsboeier" vereniging op te richten. Voor gezamenlijke rekening kocht men een boeier, een grote schuit, alsmede bijlen, zagen en touwen waarmee de leden, om de beurt, het 153

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 155