Het aantal bollenkwekers is flink teruggelopen, anders gezegd: in het bollenvak vond een flinke bedrijfsver- groting plaats. Veel werk, dat vroeger met de hand werd gedaan, geschiedt nu machinaal. Dit kwam door verschillende oorzaken, bij voorbeeld door het schaars en duur worden van de bollengrond. De arbeidslo nen zijn hoog, mechanisatie is dringend noodzakelijk, maar is pas lonend wanneer het areaal hiervoor groot genoeg is. Natuurlijk kleven hier nade- len aan. Ziekte in de bollen wordt in de massale minder gauw ontdekt. En het 'zuur' in de bollen kan maken dat 50 tot 60 van de oogst verloren gaat. Gert Tol - 1951 - tulpen koppen. De gebroeders Visser maakten naam als bollenkwekers en ontwikkelaars van nieu we soorten. Piet Visser was een bekende verschijning op de bollenmarkt en de door hem en zijn broers gekweekte gladiolen en bolgewassen vonden gretig aftrek. Jacob Tol en zijn broer Gert bouwden eveneens een goede naam op wanneer het ging om nieuwe soorten. Andere bekende 'bollen' namen uit St. Pancras waren o.m de gebroeders Kooy, de gebroeders Koedijk, de Leyens en de firma Nieuwland. Naast deze mensen, die geregeld hun gezicht of product op de bollenbeurs en/of bollententoonstellingen lieten zien, waren er nog heel wat tuinders, die op iets bescheidener schaal bollen teelden, maar die wel van jaar tot jaar naast de "Deense witte" ook een kleurrijk bollenkraampje hadden. Vooral zij lieten zich bijstaan voor de in- en verkoop van hun tulpen door Jan Wagenaar of één van zijn zonen. 147

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 149