intb 4- tH De piekenier heeft de vracht aan boord ervoor dat alles op de markt kwam, daar werd geveild en tenslotte in de handen van de koper overging. In de loop van de tijd zijn er meerdere vrachtvaarders geweest, zoals De Gebroeders Smit, J. Buisman, D. Groen, M. Zeegers, Bram Biersteker en H. de Jong. De veiling begon reeds 's morgens om acht uur. De te veilen producten moesten daar tenminste een half uur voor de aanvangstijd aanwezig zijn. Daarom stelden de vrachtvaarders het op prijs dat zij reeds de avond daarvoor de producten aan boord hadden. In de jaren 1955 - 1970 voeren de eerste piekeniers vaak 's morgens om half zes al richting veiling en tussen zes uur en half acht werd er op de veert druk heen en weer gevaren door de vrachtvaarders en dit verkeer werd aangevuld met diverse tuinders die hun waren zelf naar de veiling brachten. Met de komst van de verkaveling werd het 'vaar'hoofdstuk besloten. deskundigen van 1951 De heren, die het konden weten, zagen in 1951 te toekomst van de tuinbouw hoopvol tegemoet. Ze zeiden o.a.: 142

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 144