staat om door te gaan met het op crediet leveren. De goede betalers zijn thans geen goede meer en de reserves van bakkers, slagers enz. raken uitgeput. Thans zijn de neringdoenden de philantropen der gemeenten en er moet een weg worden gezocht om te komen tot een andere gang van zaken. Want als er geen opleving komt, zul len tuinders nog jarenlang gebukt gaan onder oude schulden. 1933 26 Augustus. Koedijk. Daar wij gewoonlijk om dezen tijd van het jaar in het drukst van de werkzaamheden zitten met het oogsten en dorschen van graan en peul vruchten, aardappels rooien en koolsnijden voor de markt, zien wij thans de arbeiders in groepjes naar het gemeentehuis gaan om te stempelen, terwijl flinke jonge arbeiders langs de straat loopen of met een hengel in den hand aan den kant van het kanaal zitten. Het beschot der peulvruchten is gering en heeft veel hinder van de worm en de akkers in het ambacht geven een treurige aanblik. 1937 De laadplaats van de toevoerlijn ligt er op sommige dagen geheel verlaten bij. De doorgedraaide kool, die de minimumprijs van 1,20 per 100 kg. niet kon halen, wordt door het LANDBOUWCRISISFONDS voor veevoer verkocht. Een werklozenproject in de Wtermgermeer. De tweede van rechts is Marinus Grijs. 136

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 138