Op onze werf werden per jaar zo'n 100 kloeten verkocht Jan Bruin) Volgens Jan Bruin werden op deze werf voor het bouwen en onderhouden van de schuiten zo goed als alleen eikenhout gebruikt en gingen ze zeer voorzichtig met dit product om, zowel wat het bewaren als het verwerken van het hout betrof. Van Klaas Bruin, de vader van Jan, is bekend dat hij voor hen, die dit konden betalen, op bestelling eikenhouten doodskisten maakte. De bewoners van het waterrijke Geestmerambacht hadden de schuit nodig om hun beroep uit te oefenen. Omdat het water op veel plaatsen nogal ondiep was, genoten de platbodems de voorkeur. De boeier was hiervoor uitstekend gesehikt: een platte bodem met redelijk hoge, opstaande kanten. Dat laatste bood o.a. op het diepere Noord-Hollands kanaal de nodige veiligheid. Ook was dit het geval wanneer een boeier van de overhaal weer terug in het water gleed, waarbij een flinke golf buiswater ontstond. Verder was de boeier geschikt om mee te zeilen. Toen de tuinbouw steeds groter vormen ging aannemen, verlangden de gebruikers ook iets andere vaartuigen. De praam kwam. Het model van deze boot maakt zeilen heel goed mogelijk. Had de praam aanvankelijk een laadvermogen van 4000 kg., later werden ook halve en driekwart pramen gemaakt en deze konden resp. 1500 kg. en 2500 kg. vervoeren. 131

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 133