Vermoedelijk was de derde scheepswerf, die aan het Bullepad (Noordeinde), de oudste van drie. De op 31 juli 1799 te Kolhorn geboren Jacob Pool was op latere leeftijd schui tenmakersknecht te Oudkarspel. In mei 1823 trouwde hij met Aaltje Wagenaar. Het jonge stel ging wonen aan het Bullepad (Noordeinde) te St. Pancras. Daar begonnen of kochten ze een scheepswerf. Timmerman - schuitenmaker Pool had meer werk dan hij alleen af kon en nam Dirk Bruin als knecht in dienst. Een aantekenboekje van de werf vermeldt: 29 january 1833 Dirk Bruin op St. Pancras gekomen. Jacob Pool overleed op vrij jeugdige leeftijd in mei 1837. Hij liet zijn weduwe achter met twee nog jonge meisjes. (Later trouwde dochter Geertje met Joannes Ploeger en dochter Trijntje huwde ene Slijker. Uit door Alie Vroegop - Hartman verstrekte inlichtingen blijkt dat uit de twee bovengenoemde huwelijken de familie Hartman ontstond. Met behulp van haar knecht Dirk Bruin zette de jonge weduwe het bedrijf van haar man voort. Op 27 januari 1839 trouwde de weduwe Aaltje Pool - Wagenaar met de toen 25 jaar oude timmerman Dirk Bruin zoon van de arbeider Pieter Bruin en Geertje Greeuw uit Barsingerhorn) en werd de naam Bruin officieel verbonden aan de schuitenmakerij in het Noordeinde. Aaltje Wagenaar overleed begin 1850, Dirk trouwde toen een andere Aaltje, nl. Aaltje Kars, een zuster van de toenmalige Pancrasser onderwijzer Marinus Kars. Het door Maarten Kuiper geschreven boek "Een kijkje in de geschiedenis van Lan- gedijk" bevat een hoofdstuk waarin Dirks kleinzoon Jan Bruin, die halverwege de 20e eeuw aan de Bovenweg woonde in het huis dat burgemeester Van der Vijzel had laten bouwen, vrij uitvoerig vertelt over hetgeen op hun werf gebeurde. Nadat hij heeft geconstateerd dat door de komst van de verkaveling het oude beroep van schuitenmaker de das om werd gedaan vertelt hij o.m.: De schuitenmakers, die houten vaartuigen maakten, zijn vrijwel allen overleden. Als jongen heb ik het vak nog beoefend. Onze werf was een van de laatste, waarop nog houten Langedijker schuiten werden gemaakt. Bovendien heeft mijn vader een betrekkelijk hoge leeftijd bereikt en hij is mij met veel wetenswaardigheden over het vak van dienst geweest. 130

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 132