Broek op Langedijk en van de Twuyverweg zeer tijdig de oogst boven de grond te krijgen. Op vrijdag 31 juli 1914 besloot de Nederlandse Regering in verband met de ern stige internationale toestand, tot Algehele Mobilisatie van leger en vloot. Alle Nederlandse burgemeesters maakten op diezelfde dag bekend dat iedere met groot verlof zijnde nog dienstplichtige militair met spoed zich naar de hem bekende legerplaats moest begeven. De volgende dag, 1 augustus, moest iedereen bij zijn onderdeel present zijn! Zodra het bovenstaande bekend werd, spoedden velen zich naar de kruidenier. Bestellingen van 100 pakken koffie en minstens evenveel met bloem gevulde papieren zakken, waren niet zeldzaam. Zoals altijd werd de arme man hiervan de dupe. De Regering probeerde hieraan paal en perk te stellen. Niet altijd met evenveel succes. In de steden gistte het meer dan eens. Dat er scheepsladingen vol aardappelen naar Engeland voeren en een flink stel goed gevulde goederenwagons over de Duitse grens reed, wekte de woede van de arme stedeling op. Deze nam geen genoegen met de uitleg dat zowel Engeland als Duitsland hiervoor steenkool terug stuurden. Inmiddels werd de overzeese handel er niet gemakkelijk op. Engeland probeerde Duitsland uit te hongeren door mijnenvelden te leggen in de naar Duitsland lei dende vaargeulen. Op hun beurt trachtten de Duitsers paal en perk te stellen aan het "England rules the waves" door in de wateren rond Groot - Brittanië mijnenvelden te leggen en later brachten ze duikboten in de strijd, die hun best deden om de koers van ieder naar Engeland varend schip te veranderen in een naar de zeebodem voerende richting. Met dit laatste begon Duitsland de zogenaamde onbeperkte duikbootoorlog. Nederland was neutraal. Niet altijd verdroeg zich het streven van de Hollandse koopman om iets te verdienen met onze neutraliteit. Het was Engeland een doorn in het oog dat er zoveel spoorwagons met agrarische producten over de Duitse grens rolden. Het Hollandse antwoord was: We zijn neutraal, we leveren hun geen wapens, maar voedselleverantie is wel toegestaan. Aan jullie leveren we toch ook voedsel. Toen Duitsland dreigde onze export naar Engeland te beletten door de mijnenvrije zeegeul naar Engeland te blokkeren, dreigde de Nederlandse koopman dan de bevoorrading van de Duitsers eveneens stop te zetten. De Hollandse boerenstand voer er wel bij. 126

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 128