In 1928 besloten de gemeenteraden van Koedijk en St. Pancras om gezamenlijk een fietspad op het Daalmeerpad aan te leggen. Er volgde een touwtrekkerij over wie aanleg en onderhoud betalen zou: elke gemeente op eigen grondgebied of naar verhouding van het aantal gebruikers (inwoners per gemeente) Nadat besloten was tot 'per inwoner' en polder en veilingbestuur en de tuinbouwvereniging "De West" ook nog enige toezeggingen hadden gedaan, werd in 1930 met de uitvoering begonnen. Zo kwam er een betegeld fietspad van ruim 2 km lengte en ongeveer P/2 meter breedte met een zestal vrij hoge bruggen. Van het pad werd vrij veel gebruik gemaakt: voor de eerder genoemde doelen, maar ook als verbindingsweg met de kust, waarvan ook Langedijkers en bewoners uit de Heer Hugowaard profiteerden. Geregeld bracht het een of andere raadslid tijdens een vergadering de wegen ter sprake, zoals: In 1889 merkte de heer Keizer op dat er in de straat van de Onderweg enige kuilen kwamen en ook vond hij dat het waarschuwingsbordje bij de voetbrug herstelling behoefde. De heer Kloosterboer vestigde de aandacht op het straatje in het landpad, waarvan ongeveer 30 meter in de onmiddellijke nabijheid van de brug te laag lag. De heet Kalis vroeg of de voorzitter eens aandacht wilde besteden aan het draaihek bij Appelman aan het spoor. In 1891 werd gezegd dat Dirk Sluis straf verdiende. Een raadslid meldde dat hij de openbare weg verontreinigde door as en ander huisvuil naast de weg op een hoop te werpen en dit kwam dan later vanzelf op de weg terecht. De raad vond dat de veldwachter beter op Dirks escapades moest letten. Ook de huisvrouw van Van Putten was stout. Want zij gooide huisvuil op de weg. Een karweitje voor de nog niet zo lang in gemeentedienst zijnde veldwachter Dekker. met de dood in zijn schoenen Vermoedelijk heeft burgemeester Van der Vijzel erover lopen te tobben. Reeds voor hij die bewuste brief van de Commissaris van de Koningin ontving... In deze brief wees de commissaris hem erop dat binnen afzienbare tijd zijn ambts termijn als burgemeester zou aflopen. Indien Van der Vijzel prijs stelde op een herbenoeming dan wilde de Commissaris dit graag weten en zou hij daaromtrent maatregelen treffen. 122

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 124