Maar de suggestie werd nergens opgepakt en dus veranderde de toestand niet wezenlijk. In juni 1895 was een Raadslid uit St. Pancras van mening dat het straatje van het Daalmeerpad dringend onderhoud nodig had. Met de woorden: "Dat is de taak van de polder" werd verwees de raad dit voorstel naar de prullenmand. Aanvankelijk was het pad bedoeld om per voet naar een akker te kunnen gaan, ten behoeve van de bij de gemeente Koedijk behorende Zuidenders, die bij geboorte, huwelijk en overlijden zich naar aan het Noord - Hollands kanaal staande gemeentehuis moesten begeven, om naar de dokter van zowel St. Pancras als Koedijk te gaan, die gedurende lange tijd aan de Kanaaldijk woonde, voor Koedijkers, die per fiets naar de veiling gingen. Tenminste, voorzover het pad begaanbaar was. In het natte jaargetijde was het vaak een moeilijk karwei om over het slecht verharde pad te fietsen ofte wandelen. Vandaar dat steeds de roep weerklonk: kan die verbinding niet beter?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 123