producten bovenop te leggen. Zowel de koper als de verkoper moest zich neer leggen bij het oordeel van de keurmeester. verbindingen Omstreeks Sinterklaas 1901 vroeg een aantal ingezetenen: "Heren van de Raad, wij willen graag dat St. Pancras wordt aangesloten op het telefoonnet." Sommige raadsleden dachten dat de kosten erg hoog zouden zijn. En St. Pancras moest uiterst zuinig zijn, want de heren hadden vernomen dat ze op korte termijn grote uitgaven voor de politie zouden moeten doen. Ze moesten dus nog zuiniger zijn dan anders! Anderen dachten meer economisch. Zij zeiden: "Een goed idee, we verwachten dat de telefoon van groot belang zal worden voor de koolbouwers. En die kosten vallen beslist mee. We hebben gehoord dat het Rijk de telefoon gratis aanlegt. Ook vernamen we dat de brievengaarder de telefoon wel bedienen wil. Die man is met een kleine vergoeding tevreden." Vandaar dat de Raad aan B. en W. vroeg te onderzoeken of aanleg en gebruik van de telefoon inderdaad goed betaalbaar was en zo ja, dan moest St. Pancras beslist op het telefoonnet worden aangesloten. De poging slaagde, de brievengaarder ging de schakelkast bedienen en kreeg daar voor per jaar 50,-- en daarnaast een bestelloon voor ieder telegram van 0,50. 119

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 121