Een ander wel gebruikte eenheid was de snees. Een snees eieren was 20 stuks. Met de komst van de veiling verdwenen naast het 7-tallig stelsel ook de zogenaamde 'toetallen'. De kruidenier van eertijds woog uit een grote baal van 25 of nog meer kilo's, zout, suiker, meel enz. De klant plaatste zijn bestelling en terwijl de koper toekeek, woog de winkelier de waren uit. Wanneer hij het juiste gewicht had bereikt, placht hij er een klein schepje bovenop te doen. De klant moest zien, dat hij koning was en dat hem niet tekort werd gedaan. De melkboer mat de melk uit met een litermaat en nadat hij deze had leeggegoten in de pan of schaal van de klant, deed hij, om dezelfde reden er nog een scheutje overheen. (Kwaadsprekers zeiden wel eens dat die melkboer zijn dikke duim in de litermaat hield waardoor de klant dus in eerste instantie tekort werd gedaan en dat het scheutje toe hem of haar meer dan toekwam). Zo gaven de tuinders bij de verkoop van de door hen geteelde producten er ook iets bovenop. In de loop van de tijd was dit uitgegroeid tot de gewoonte om bij verkoop bij iedere 100 stuks 12 stuks extra te geven. Ook dit gebruik werd al spoedig nadat de veiling was begonnen, afgeschaft. Bascule Aanvankelijk verkochten de tuinders aardappelen en uien per mandje. Een goed gevuld mandje bevatte IV/2 kg. aardappelen. Toen aan het licht kwam dat er tuinders waren, die kleinere mandjes lieten maken, die met geen mogelijkheid het normale gewicht konden bergen, maar wel voor normale mandjes werden verkocht, was het spoedig gedaan met deze pret. Voortaan werd er niet meer per kist, zak of mand, maar per kg. verkocht! Aanvankelijk was het voor sommige tuinders moeilijk om al hun producten naar de veiling te brengen. Men dacht wel eens bij een goed bekende koopman een betere prijs te kunnen maken. Na enige tijd leerde de ervaring dat de vraag de prijs be paalde en dat de tuinder daarom beter zijn producten op de veiling kon verkopen. Ook de keurmeester had zijn intrede gedaan. Deze bekeek de aangevoerde produc ten en gaf een oordeel over de kwaliteit, maat en gewicht en zijn bevindingen werden door de veilingmeester, voordat hij met de afslag begon, bekend gemaakt aan de kopers, bijvoorbeeld: "100 krop sla met een enkel luisje". De keurmeester zag er op toe dat de gehele partij van dezelfde kwaliteit was en dat de tuinders "niet de beste broodjes voor het etalageraam hadden gelegd" door de mooiste 118

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 120