HOOFDONDERWIJZER ONDERWIJZER eerlijk delen Dat riep meester Kempers ook rond de eeuwwisseling. Hij vroeg aan zijn bestuur, de gemeenteraad van St. Pancras, om een salarisverhoging van 950,- naar 1065, want dat had van zijn voorganger indertijd ook gekregen. Wagenaar wilde 1000,— geven, mits er op een andere onderwijspost werd bezuinigd,(wanneer ho(o)r(d)en we dit ook Kloosterboer, Schuit en Ruys waren genegen medewerking te geven aan een besluit het salaris op te trekken naar 1000,— want de heer Kempers was hier inmiddels reeds 9 jaar werkzaam geweest en zijn ijver en plichtsbetrachting waren prima. De burgemeester zei dat de post voor school-feesten wel 50,- lager kon en gezien de meerdere talrijkheid van Kempers' gezin, was het onderhouden daarvan zwaarder geworden voor de hoofdonderwijzer. En zo kwam de heer Kempers aan een salaris van 1000,— per jaar. (Een proces-verbaal vermeldde dat in 1891 de 19-jarige dienstbode van de heer G. Kempers op de Twuyverweg, toen zij in Broek naar de catechisatie wilde gaan, door een paar jongens lastig werd gevallen. Gezien een jaar salaris van 900,— dat het hoofd der school van de school toen had, rijst de vraag hoeveel een dienstbode toen verdiende) In december 1901 besloot de raad tot de volgende salarisregeling: 0 tot 5 dienstjaren 850— 6 tot 10 dienstjaren 900,— 10 tot 15 dienstjaren 950,— 16 tot 20 dienstjaren 1000,— meer dan 20 dienstj. 1050,— 0 tot 10 dienstjaren 600,— 10 tot 20 dienstjaren 650,— meer dan 20 dienstj. 700,— Deze regeling werd opgestuurd naar Gedeputeerde Staten. Die namen er kennis van en antwoordden dat de bedragen voor onderwijzer te laag waren en iets hoger moesten worden gesteld. De raad besprak dit en besloot met 4 tegen 3 stemmen hieraan geen gehoor te geven. GS berichtten nog tweemaal dat dit wel moest gebeuren maar beide malen besloot de raad met 4 tegen 3 stemmen aan de opmerkingen van GS geen gehoor te geven. Het volgende jaar werd in een vacature een zekere mej. Veen uit Den Helder benoemd. Deze bedankte voor de eer en nam een benoeming naar Anna Paulowna aan. Vermoedelijk waren daar de salarissen iets hoger. 115

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 117