Op de vraag wat hij daar op de akker deed, antwoordde de man dat hij daarvoor toestemming had van de eigenaar. Toen ze echter aanhielden, gaf hij toe dat de in het schuitje aanwezig kool en de op de akker liggende voorraad, gestolen waren. Hij vertelde Gerrit B. uit Zuid - Scharwoude te zijn en dat hij diezelfde avond met de laatste tram uit Beverwijk was gekomen want daar was hij onder geneeskundige behandeling. Hij was nu met zijn meisje op weg naar huis. Door armoede gedreven was hij tot deze daad gekomen. Kloosterboer en Tol namen hem daarop mee naar de burgemeester van St. Pancras, die zich reeds met zijn gezin ter ruste had gelegd. Tegen twaalf uur werd bij Bovenweg 6 aangebeld. Toen de burgemeester de stem van Kloosterboer herkende, opende hij de deur en liet het gezelschap binnen. Nadat Kloosterboer en Tol hun verhaal hadden gedaan vroeg Van der Vijzel aan B. of hij de eerdere diefstallen ook had gepleegd. Dit ontkende deze. Waarop de burge meester zei: "Je bent nu wel verdacht." Omdat Kloosterboer B. herkende, liet Van der Velde, nadat hij een door hem opgemaakte verklaring door B. en zijn meisje had laten tekenen, dezen naar huis vertrekken. Het schuitje met inhoud nam hij in verzekerde bewaring. Hij adviseerde Tol en Kloosterboer om aan veldwachter Jongepier uit Langedijk te vertellen wat er gaande was en dat deze B. zo spoedig mogelijk ten huize van zijn moeder moest gaan horen. w 1000° spoorwagen groente verzonden door de Kloosterboeren- links Klaas (pet) Jan en Cornelis, rechts hun ouders 1 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 115