Duizenden en duizenden koolplanten werden en worden vernield. Van één bouwer kreeg hij de melding dat bij hem in korte tijd 13.000 planten waren gesneuveld. Geen wonder dat in het bewuste jaar de koolplanten steeds duurder werden. Van 30 cent rezen ze tot 50 cent per 100, soms waren ze nog duurder. De kraaien veroorzaakten de meeste schade. Die beesten kwamen in groten getale uit Alkmaar en naaste omgeving en streken neer in Oudorp, St. Pancras of Koe dijk. In die tijd belegde de afdeling St. Pancras van de Langedijker Handelsvereniging een spoedeisende vergadering, waar ruim 50 leden aanwezig waren. Eensgezind was de vergadering van mening dat de wet van 26 mei 1880 de grote bosdoener was. Men besloot een schriftelijk verzoek aan de Regering te doen om de verbods bepalingen gedurende korte tijd voor deze streek op te heffen en de tuinders per missie te geven van half juni tot half augustus jacht te maken op de schadelijke VOgels.(m.a.w. de tuinders van toen lagen overhoop met de voorgangers van minister Jan Pronk) Maar ook in Alkmaar moest dit gebod tijdelijk worden opgeheven, want daar was het grote broeinest van de hinderlijke vogels. Het verzoek aan de Minister werd door Van der Velde onderschreven als zeer gewenst! In 1906 was er veel draaihartigheid. En met de prijzen van de producten was het treurig gesteld. Met vallen en opstaan probeerde de Wageningse professor Ritsema Bos uit te vinden wat er tegen koolziekten als bacterieziekte, draaihartigheid en omvallers kon worden gedaan. In 1902 werden op zijn aanwijzing koolplanten uitgezet op een akker. Een jaar eerder had de toen op die akker geteelde kool erg te lijden gehad van de infec tieziekte. De nog aanwezige koolstronken werden op de ene helft van de akker ondergespit. De andere helft werd schoon gespit. Bij de daaropvolgende oogst bleek dat noch op de ene, noch op de andere helft planten waren ziek geworden. Wel was er verschil in de opbrengst: op het gedeelte waar koolstronken waren ondergespit, was de kool iets zwaarder dan op de andere helft, m.a.w. koolstronken zijn een uitstekende mest. 109

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 111