Het ene jaar met de toevoeging: Het bouwland wordt steeds duurder! Een ander jaar met: bouwland kost 2000,— per ha, (kleigrond), weiland op kleigrond 1200,- In 1891 meldde men het aantal hectares dat met een bepaald product was beteeld: aantal ha opbrengst p. ha rogge 1,5 24 hl gerst 2 28 haver 4 48 aardappelen 13,5 110 warmoes 110 bloembollen 4 In 1894 was er 143 hectare warmoes en 4,5 hectare bloembollen. In 1897 vertelde men naast dat het bouwland steeds duurder werd, en ook: Bij grasland dat is veranderd in bouwland heeft men in het 2e of 3" jaar veel last van knolvoet Men weet nog geen middel om dit te bestrijden. Wisten de veeboeren aanvankelijk niet hoe mond- en klauwzeer bestreden moest worden en probeerden zij op verschillende manieren paal en perk aan de ziekte te stellen, bij de tuinders ging het weinig anders. Zij zagen dat het gewas slecht groeide, dat er iets aan mankeerde en wisten aan vankelijk niet wat te doen, maar bedachten wel probeersels om de plantenziekten te bestrijden. Omstreeks 1845 brak hier de aardappelziekte (phytophthora) uit. De tuinders zon-nen op middelen om het gewas te redden. Er werd gezegd dat de 'poters' diep gezet moesten worden, want de ziekte deed zich het eerst voor in het blad en dan zou deze minder gauw op de knol(len) kunnen overslaan. Een ander zei dat de gaten, waarin de poters werden gelegd, groot moesten zijn en niet geheel moesten worden gedicht opdat deze goed konden luchten, want ze broeiden teveel. Een derde wist dat men de pootaardappels voor het poten eerst enige uren in een kalkpap moest laten liggen. 107

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 109