Als mijn informatiën goed zijn dan hebben de volgende personen schuld aan bovengenoemde baldadigheid: 1. Jacob Hoogland Az., gekleed met een wit hemd over zijn gewonen kleeding, 2. Cornelis Hoogland Az, in militerre kleeding, 3. Dirk Hoogland Az, 4. Pieter Kroon, in vrouwe kleeding, N 1, 2 en 4 hadden hun gezichten zwart gemaakt, 5. Simon Kok, 6. Gerrit Bobeldijk, 7. Klaas Balder Jbz.; 8. Dirk Borsten, 9. Klaas Kroon. Gaarne zoude ik zien dat bovenstaande personen in Alkmaar opgeroepen worde om over hun handelswijze te hooren. Maar de Pancrassers konden er ook wat van! Dat blijkt uit het onderstaande getuigschrift, dat uitgereikt werd door burgemeester Van der Vijzel. In een opl3 mei 1895 gedateerde brief, gericht aan de Officier van Jusititie, beschreef de burgervader de heer Willem K. als 'een bekend overtreder der drankwet' die met vrouw en tien kinderen uit Koedijk naar St. Pancras kwam en zijn gezin aan de burgemeester opdroeg met een briefje dat eindigde met de woor den "ik ben er van door gegaan Zijn signalement is: lang - 1760 mM; aangezicht en voorhoofd: rond, oogen: blauw; neus: spits; mond: klein; kin: rond haar: blond hij is 41 jaar oud. Maar ook hier bevestigde een uitzondering de regel, getuige het onderstaand gedeelte uit een ander proces-verbaal: Wat betreft de baldadigheden op de avond van 29 op 30 Augustus, daarover kwam Jacob Dekker Azn. vertellen dat hij daar part noch deel aan had. Wel was hij die avond bij Greeuw geweest. Maar na het drinken van één cognacje had hij de rest van het gezelschap verlaten en was naar Broek gegaan. Hij was zeker drie uur eerder thuis dan de vijf anderen. Ook Greeuw verklaarde dat er zes waren binnengekomen en er om één uur 's nachts vijf waren vertrokken. de tuinderij groeide en groeide Tussen 1890 en 1900 werd steevast in de gemeentelijke jaarverslagen vermeld: "Steeds meer bouwland wordt in weiland veranderd" 106

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 108