De ingemaakte groente (ook 'kuipvlees') werd afgedekt met een linnen doek en vervolgens door een in de pot passend houten deksel, dat op zijn beurt verzwaard werd met een stevige steen. Sauerkraut was bekender dan zuurkool, anders gezegd in Duitsland was men, aanvankelijk althans, meer op deze groente gesteld dan in ons land. Het was ook een Duitser, die met behulp van een Langedijker koopman Jansen, in 1878 te Noord-Scharwoude een zuurkoolfabriek stichtte. Indien men in Duitsland een streek als de Langedijker koolvelden had gehad, waren hier de zuurkoolfabrie- ken misschien wel nooit opgericht, in ieder geval hadden ze niet zoveel bekendheid gekregen. Aanvankelijk werd de met de hand gesneden en gezouten witte kool in grote, hou ten kuipen gedaan en door een paar arbeiders, die daarvoor speciale klompen had den aangetrokken, in elkaar getrapt totdat de pekel boven kwam. Later werden deze werkzaamheden machinaal verricht. In 1894 kocht de heer Verburgt bovengenoemde, in 1878 gestichte zuurkoolfa briek. Het inmaken van zuurkool geschiedt in een bepaald jaargetijde en om zijn fabriek meer te benutten breidde Verburgt zijn assortiment uit met groenten in blik of in het zuur. Met enkele andere personen begon G. Kramer een zuurkoolfabriekje in de schuur die behoorde bij de door hem bewoonde woning te Zuid - Scharwoude. Na enkele jaren stokte de samenwerking en ging de initiatief nemer alleen door en dit groeide na verloop van tijd uit tot de bekende zuurkoolfabriek van G. Kramer en Zonen. Een andere bekende fabriek is die van Hart, die in 1903 door vader en zoon Hart werd begonnen in een oud boerenhuis. Klaas van der Molen, de maker van de brug, begon eveneens een zuurkoolfabriek aan de Prins Hendrikkade. Die bestond van 1912 tot 1948. In 1952 stichtten ongeveer tachtig tuinders een coöperatieve zuurkoolfabriek, die ze Nieuw Leven noemden. Het was de bedoeling dat Nieuw Leven de door hen geteelde witte kool zou verwerken. De fabriek wist zich gedurende twintig jaar staande te houden, maar was uiteindelijk niet tegen de concurrentie van de andere zuurkoolfabrieken opgewassen. Behalve de genoemde, zijn in Langedijk nog andere grotere en kleinere zuurkool- fabrieken werkzaam (geweest). 101

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 103