Aangenomen mag worden dat het verzoek werd toegestaan en Klaas geen aansluitende dienst meer heeft verricht, want in augustus van dat jaar schreef de burgemeester hem in het register van soldaten, die met groot verlof waren gegaan. Begin 1896 berichtte Van der Velde aan de Legerleiding dat tijdens de brand van 5 december 1895 de militaire kleren en andere uitrustingstukken, waaronder een (militair) zakboekje, van Klaas van der Woude in de vlammen waren omgekomen. Iemand die met groot verlof ging, nam zijn militaire kleding met toebehoren mee naar huis. Dit bleef Rijks eigendom en moest mee worden genomen, wanneer de militair voor een herhalingsoefening of bij een mobilisatie werd opgeroepen. In Klin 1 werd verteld over deze brand, waarbij de voormalige boerderij van de in 1891 overleden burgemeester P. Nobel, tijdens een vliegende storm, geheel afbrandde. Deze boerderij stond aan het begin van de Twuyverweg, vlak naast De Herders-hoeve en was na het overlijden van Nobel ingericht om aan drie arbeidersgezinnen onderdak te bieden. In een van deze onderkomens woonde Klaas van der Woude. Een zekere Marie Smit, die in 1985 ruim 90 jaar oud was, vertelde in Klin 1 o.a. over deze brand dat haar moeder die ramp als negenjarig meisje en als medebewoonster van één der drie woningen, had meegemaakt. Tijdens de brand waren o.a. de Sinterklaascadeaus van de zes kinderen verbrand. Van hun bezittingen kon maar heel weinig worden gered, maar één van de andere bewo ners, die Van der Woude heette, had nog heel wat had kunnen redden. Voor de brand begon stonden er reeds heel wat van zijn spullen in de boomgaard. Hij was later naar Texel verhuisd, waar weer hetzelfde gebeurde. Aris van der Woude herinnert zich dat deze Klaas van der Woude later aan de Benedenweg heeft gewoond. Klaas was een zoon van Jan van der Woude en Neeltje Slot. Jan overleed, 36 jaar oud, op 24 januari 1880. Zijn weduwe bleef over met vier kinderen: Klaas, Dirk, Jaap en Maartje. Ze woon den op Bovenweg 87 en naast hen woonde veldwachter Piet Groen. (Ier hoogte van bloemisterij Van der Velden). Aanvankelijk leefde Neeltje van de bedeling, en zette daarnaast een manufacturenhandeltje op. 99

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 101