Cor was eerder werkzaam als tuinder, maar de tuin dersinkomens waren toen erg wisselvallig en vaker slecht dan goed. Vandaar dat Cor boterboer werd en wekelijks de klan ten afreisde met zuivel. Al gauw kreeg hij door dat je voor de handel bepaalde kwaliteiten moest hebben en je nooit mocht menen, dat een klant uit medelij den met jou zijn inkopen bij je deed Ongeveer twee jaar later verkocht hij de zaak aan DIRK BIJLSTRA, die tot dan knecht was geweest bij Jan Roos In 1891 stichtte GERT PLOEGER dit winkel-woonhuis Hij vergrootte het in 1900. De noordkant van zijn winkel gebruikte hij als barbiersruimte. Vooral op zaterdagavond had hij het druk met zijn scheerklan ten en was het er uiterst gezellig. Hij knipte ook. Eén van zijn klanten vertelde: Hij had knipte met de hand en schudde dan het haar van de schaar. Vaak waren er dan enkele haren niet afgeknipt en trok hij die uit je hoofd vandaan. In 1924 was hij daar nog winkelier. Vermoedelijk bracht deze voorgeschiedenis Lokhorst in 1950 op de gedachte om zich in een advertentie er op te beroemen dat hij het oudste adres in StPan- cras voor levensmiddelen was Lokhorst ventte niet. Wel ging hij 'vragen' bij zijn klanten: hij haalde de boekjes met bestellingen op en vervolgens bezorgde hij het gevraagde Naast kruidenierswaren had ook hij een uitgebreid assortiment andere waren, als stokbezems, petroleum, klompen, rookartikelen etc. Bij Lokhorst kwam een klant de winkel binnenstappem en plaatste daar een bestelling. Hierop reageerde Lokhorst met de woorden: "Ik lever aan jou niets meer. Betaal eerst maar eens wat je me schuldig bent. Dan praten we weer." De klant riep boos: "Je bent een hufter Lokhorst"Dat weet ik wel, maar daar zit mijn hemd voor -80- R.L. LOKHORST, Bovenweg 134

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1996 | | pagina 82