-89- Hier gingen wij het land op en groeven knollen op, die net klaar waren. Veel magen raakten door het rauwe spul van streek.(koolrabi) Pas eind mei ging men terug, nadat eerst met man en macht de paviljoens provisorisch wat op orde waren gebracht Zelf was ik sedert eind oktober in Sint-Pancrasaan vankelijk voor een vakantie. Thuis was het gezin van opa, dat normaliter bestond uit opa Glas, mijn moeder, die weduwe was en mijn persoontje, vermeerderd met een onderduiker, die nu mijn man is en een vrouw van een machinist met een baby van 9 maanden. Haar man en hun vierjarig zoontje hadden onderdak bij onze buren ge vonden. Later kregen zij, vanwege de honger, twee kin deren uit Haarlem. In februari ging de machinist terug naar zijn huis in Alkmaar. We kregen toen twee hongerkinderen uit Schie dam. Intussen was mijn moeder ziek geworden en had ik van de Inrichting verlof gekregen om thuis te blijven om voor de daar aanwezige acht personen te zorgen. Ook buiten ons gezin viel er genoeg te doen, omdat er dif- teritus was uitgebroken en veel gezinnen met schurft hadden te kampen, waarvoor men mijn hulp inriep. Van daar dat ik, in overleg en met goedvinden van de Di recteur in Wolfheze, daar niet teruggekomen ben. In het gezin van Gerdinus de Waal waren drie onderdui kers: Piet Kerver uit de Zaan, Huib Pot, die naar ik meen eveneens uit de Zaan afkomstig was en Johan de Wit uit Zuid-Holland. Deze drie jongens waren bij het verzet en hadden daar voor een vervoermiddel nodig. Bekend was dat bij Piet Leyen, in het Zuideinde, een bijna nieuwe fiets stond. Tijdens een overval op een avond, waaraan de drie heren vermomd deelnamen, werd de fiets opgeëist. Eén van de jongens maakte de fout een ander bij zijn naam te noemen. Door het werk op het land was iedereen op de hoogte van de onderduikersZodoende zette dit voorval kwaad bloed bij de families. De fiets is door gegeven aan anderen, omdat werd gedreigd er werk van te maken, hetgeen evenwel niet is gebeurd. Jaren later ontmoette mijn man Johan in hun gezamen-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 95