-3- Tenslotte: een woord van dank aan alle met name ge noemde medewerkers, maar eveneens aan hen, die niet werden genoemd maar ons wel voorzagen van foto's, mededelingen, aanwijzingen en wat dies meer zij. Ook zij hielpen mee aan het tot stand brengen van de voor ons liggende KIin. A.B. IK VOER BIJ DE KOOPVAARDIJ In de vooroorlogse crisistijd -vader was tuinbouwer moesten mijn beide oudste broers reeds vroeg van school om met vader mee naar de akker te gaan. Zo ging dat toen. Er moest zo goedkoop mogelijk geproduceerd worden Enkele jaren later had ons "fami- liebedrij f - je" echter geen gebrek meer aan een derde knecht en dat speet mij in het geheel niet Vlak bij ons huis en te genover dat van opa Duif was de sme derij van Piet Groen, (nu glashan- del Bekker) Hiernaast Smid Piet Groen in actie (ca.1952)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 9