-83- VAN MARKET-GARDEN NAAR ONDERDUIKERS IN PANCRAS Zondagmorgen 17 sept1944 liep mijn dienst om half tien af om me gelegenheid te geven naar de kerk te gaan. Maar van dit laatste kwam niets terecht. Ik was toen werkzaam in de Psychiatrische Kliniek te Wolfheze en tegelijk nam ik als koerierster deel aan het verzet. Mijn diensten als verpleegster vervulde ik helemaal volgens het normale rooster, maar als het no dig was, kon ik meteen weg. Soms moest ik een hele dag op stap, bijv. om bonkaar ten te halen. Eerst moest ik vaak met Joop, een van onze broeders op stap en dan ging ik door voor Joops vrouw. Later werkte ik vaak samen met een verpleeg ster, die lid was van een verzetsgroep in Renkum-Heel- sum.'s Avonds haalden koeriersters, afkomstig uit ons omringende plaatsen, bonkaarten voor hun onderduikers bij Joop af en ook werden ze van hieruit verspreid naar adressen in ons dorp, waar men één of meer onder duikers had. Soms, als Joop nachtdienst had, bleef ik slapen bij zijn vrouw. Als er iets gebeurde kon ik daarvan later verslag uitbrengen, want ik was daar onder het mom van kraamverpleegster. Dat kon, want ze hadden een baby van slechts enkele weken oud. Eens liep om 7 uur Joops dienst af en moest ik hem aflossen. Ik sloeg mijn rinkelende wekker af en sliep door.... Dus was ik niet op tijd aanwezig. Alles was meteen in rep en roer. Joop was in paniek, vermoedde dat er iets ergs was gebeurd. Er werden steentjes tegen het raam gegooid en een collega van me kwam eens kijken wat er aan de hand was Vliegensvlug kleedde ik me aan en begon dus iets later met mijn werk. Een andere collega was voor mij begon nen en had het fornuis in de keuken reeds aangemaakt. Enkele dagen later werd het erger. Joop had een kaal hoofd. Erg opvallend dus De Duitsers loerden op hem en kwamen bij hem thuis Gelukkig had hij hen aan zien komen en vluchtte over

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 89