-79- mannen druk met Kees bezig waren, zag ik mijn kans schoon en maakte dat ik wegkwam. Ik racede naar de vetboet en riep: "CCD In een oogwenk had vader Hein alles van tafel en opgeborgen. Hij was nog maar amper klaar, of daar had je de mannen: "Goezinne, we hadden toch goed afgesproken dat jij niet meer clandestien zou slachten"Anders was de ouwe nog wel eens genegen om zoete broodjes te bakken, nu stond zijn hoofd er niet naar. Hij zei: "Wat jullie daar hebben is van één van jullie hogere vrienden en als je nu niet gauw maakt dat je wegkomt, zal ik hem eens op jullie afstu ren!" De heren vielen ons toen niet langer lastig. HONGERWINTER Mijn vader was "zelfverzorger" zoals dat heette. Hij moest de helft van zijn oogst naar de regering brengen en de rest was voor eigen gebruik. Daar zal ook de hand wel mee gelicht zijn. We hadden zakken met peul vruchten en graan in de keuken staan. Tijdens de hongerwinter ruilden we eierkolen voor aardappelen. Zo raakte bij ons ook het eten op. Ik weet nog, dat ik 's avonds naar de gym ging en mijn lippen op elkaar zaten geplakt van de rogge-water-pap Met dat spul plakte ik ook wel plaatjes in mijn po- ëzie-album Als ik uit school kwam en er eten-zoekers met ons meeaten, was dat heel gewoon. Je deed wat je kon om een ander te helpen. Mijnheer Goos uit Alkmaar was vaste klant bij ons. En ook mijnheer Van Schie uit Amsterdam. Van hem kreeg ik nog een boek. Reeds vroeg in de oorlog kwamen 'trekkers" hier om aardappelen, groente of ander voedsel te kopen. Soms werden hiervoor normale prijzen gevraagd, soms werd het geruild, soms vroeg men woekerprijzen. Jan Horick maakt zich nog boos op een boer, waarbij hij in het begin van de oorlog werkte. Voor zijn moe der wilde hij graag een melkkaas je meenemen. Dat kon, maar hij moest er f 7,50 voor betalen."En ik verdiende bij die vent één knaak per week" In de laatste winter kwamen verreweg de meeste honger- trekkers met fiets, handkar, kinderwagen of ander transportmiddel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 85