Op de vergaderingen van de TUINBOUW werd geregeld geklaagd over het tekort aan kunstmest, vooral zat men te springen om stikstof. Koemest en zelfs konijnemest werd zorgvuldig bewaard en ook werd als vanouds gebag gerd In de zomer van 1941 heerste er een kroosplaag. In de daarop volgende herfst maakten de Pancrasser tuinders de sloten zorgvuldig schoon en bemestten hun akkers met kroos. En toen de Pancrasser sloten schoon waren, begonnen ze aan de schoonmaak van de Broeker sloten. ANDERE AGRARISCHE PROBLEMEN Enkele veeteelt berichten: 30 april 1941: Bij M. Spaan in de Boterhuizen werd een schaap uit de wei gestolen. Later vond men de huid en de ingewanden terug aan de kant van de RingslootTe zien was dat het beest kundig was geslacht 9 juni 1941: Op de Alkmaarse markt werden 180 koeien aangevoerd. Dit grote aantal was het gevolg van een sommatie aan enkele boeren om vee te leveren. Nu wor den er soms koeien geslacht die meer dan 20 liter melk per dag geven. In 1942 werd gedreigd dat boeren, die niet voldoende melk leverden kans liepen dat hun veestapel geheel of gedeeltelijk zou worden gevorderd. De tuinders probeerden er van te maken wat er van te maken viel. Natuurlijk teelden ze de producten om er zelf beter van te worden. Dachten ze hierbij eerder steeds aan geld, nu vaak "in natura" Vandaar dat men producten ging verbouwen, die men anders niet of slechts zelden teelde, zo als tabak (Amersfoortse en Ir. Slits nr. 25), tarwepeulvruchtenAlles wat er werd verbouwd, moest worden opgegeven met de geraamde opbrengst. Het sprak vanzelf dat er niet te hoog werd geraamd. Als je 100 kg tarwe dacht te oogsten, gaf je 60 op. De rest diende voor: eigen eten en ruilmiddel voor textiel, klompen, kunstmest, benzine, boter e.d. en hiermee moest ook de C.C.D-controleur te vriend worden gehouden Reeds voor de oorlog werd in St.Pancras witlof ver bouwd, maar toen at niet iedereen hetIn de oorlog -73-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 79