-58- zichzelven voor een volksgenoot Zijn metgezel op deze reis Wat zotte praat, gij zijt niet wijs. Het was Koenraad, Koentje zo gereed van d'arbeidsdienstdie hier een weldaad deed Ingezonden door Arie Wester. VERVOER Direct na de capitulatie werd de benzine schaars. Autobussen gingen rijden op houtgas, dat ze door mid del van een achter op de bus gemonteerde installatie, waarin kleine houtblokjes werden gedeponeerd, verkre gen. Jan Kooy en Ab Meier gingen met de tijd mee en lasten dergelijke houtgasgeneratoren in elkaar. De nieuwe brandstof gaf wel eens problemen: enerzijds omdat de generatoren onderhoudsgevoelig waren, anderzijds omdat het eenvoudig was om een storing te veroorzaken.Van beide een voorbeeld: 3 okt1940 vermeldde de Alkmaarsche Courant: St.Pancras. Een houtgenerator achter op een H.A.B.O. bus, die 's avonds om 6 uur ons dorp passeertraakte in brand. Onder de hoofdzakelijk vrouwelij ke passa giers ontstond enige paniek, toen men de bus wilde verlaten, waardoor een mevrouw werd gewond. De brand werd met zand geblust. en op 27 febr. 1941: De jeugd van Langedijk stopt stukjes hout of aardappel in de trekgaten van de houtgasgeneratoren met als gevolg dat de bus tot stilstand komt. In de laatste oorlogsjaren reed er, omdat toen overal gebrek aan was, praktisch geen enkele bus meer. Vandaar dat men toen was aangewezen op echte paarde- krachten De baas van Jan van Horick, Jan Meereboer had paarden en wagens en was vrachtrijder voor derden. Jan van Horick herinnert zich hoe eens burgemeester Jaap Kroonenburg bij Meereboer kwam met de boodschap: "In de garage van Dirk Minnesma zijn een aantal Duitse

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 64