'De redder in nood' of 'Koenties weldaad' -56- raad van de Arbeidsdienst. In een aantal plaatjes Met eer» geoefend lichaam ben je tol veel »n staat Moed en krachtI werden de goede eigenschappen van Koenraad, die deze had aangeleerd in de arbeidsdienst, ten toon gesteld, zoals hij had zwemmen geleerd in de arbeidsdienst en kon daardoor een drenkeling redden, redde iemand met heldenmoed uit een vlammenzee, keerde met moed en kracht op hol geslagen paarden, had in de bus sterke benen (opstaan voor ouderen) In onderstaand oorlogsgedicht werd getracht op komi sche wijze de hulpvaardige en flinke Koen belachelijk te maken. Een oudere uit Lutjebroek, ging met zijn maat op huisbezoek, Al lopend in de stille polder op weg naar boer Hendrikus Bolder,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 62