-53- In 1942 haalde ik mijn E.H.B.O. diploma. Het gebeurde wel eens dat er mensen kwamen en de dok ter niet thuis was. Dan kon ik mensen, die gewond wa ren, helpen en verbinden. Eens werd de dokter opgebeld: er was weer een trein beschoten, de locomotief was kapot, de trein kon niet verder, maar er waren ook gewonden. Dokter Destree en mijnheer Fluitman, een onderduiker die ook dokter was, gingen er heen. Ik moest ook mee. Samen hebben we toen de gewonden verbonden Er waren toen ook enkele Duitse soldaten gewond. Die hebben we ook geholpen, maar dezen wisten niet dat het dokter Destrée was, die hen hielp. September 1944 was er een razzia. Wij vluchtten naar het land van C. Duif en kropen tussen de mais- en tabaksplanten. Mijnheer Fluitman lag onder een berg maisplanten en omdat de Duitsers boven op hem trapten, werd hij het eerst gevonden. Daarna pakten ze ook ons. En hierbij waren o.a ook Charles Destree, Thijs de Pee, Jan Kouwen, Cor de Koning en de verloofde van Aafje Schuur. Met een overvalwagen werden we weggevoerd naar Den Helder We werden opgesloten in de Tuindorp-schoolGelukkig werden we na 2 dagen weer vrijgelaten. Eens deden de Duitsers huis huiszoeking bij dokter. Ze vonden toen etenswaren en deze namen ze in beslag. Dokter had ook een kelder tje onder de vloer. Daarin lagen een aantal flessen wijn, ook die werden meege nomen. Ook zijn motorfiets pikten ze in. (Jannie Pauw werkte toen ook bij dokter. Zij heeft toen nog een foto van me gemaakt ik zat toen op die motor bij de garage) Willem van Baar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 59