-52- KNECHT BIJ DOKTER DESTREE Omdat dokter Destrée gebrek had aan iemand, die kon melken en in staat was allerlei tuin-karweitjes op te knappen, dus zo gezegd een mannetje voor "de eigen voedselvoorziening" zocht, kwam hij bij mijn vader vragen of die niet zo iemand had. Dat was de juiste man raak want pa had negen zonen en drie dochters Zodoende kwam ik bij dokter Destrée en maakte daar de oorlog mee. Af en toe was dit wel link. De Duitsers hebben heel wat keren naar de dokter gezocht In zijn grote huis was een schuilplaats gemaakt boven de gangkast. Daarin was ruimte voor een viertal perso nen, die daarin niet rechtop konden staan, maar moes ten blijven zitten. We hebben er meerdere malen met zijn vieren in gezeten en de Duitsers hebben ons daar gelukkig nooit kunnen vinden als ze het huis doorzochten, met de geweren op scherp. De schuilplaats was vrij hoog, je kon er al leen met behulp van een laddertje inkomen en voor de opening hing een schilderijDokter Destree zelf heeft er niet zo vaak gebruik van gemaakt, Als er een razzia kwam, kreeg hij van tevoren een tip en dan was hij op tijd weg. Vijftig jaar later heb ik de dokter, die nu in dit huis woont, gevraagd of de schuilplaats er nog is. "Ja", antwoordde hij, "kom maar eens kijken Dat heb ik gedaan en dokter Neve heeft bij die gelegenheid de schuilplaats opgemeten, deze was 2 meter lang, 1 meter breed en 1 meter hoog. Dokter had ook een jong varken en dat heb ik verzorgd. Voor de oorlog was ik slagersbediende bij Bernard Koomen op de Laat in Alkmaar. Daar had ik het slachten en uitbenen geleerd. Vandaar dat ik later dit arme beest ook heb geslacht De koe van dokter stond in de schuur, achter in de tuin. Die moest ik 's morgens en 's avonds melken en verder verzorgen. Met het schuitje van dokter ging ik varen en gras jutten voor de koe. Verder was er een fruit-boomgaard Tevens had ik de zorg voor de kippen en de konijnen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 58