""Ik ben ongeveer een maand in eên ziekenhuis te Am sterdam geweestToen werd ik naar Duitsland gebracht naar Frankfurt am Main voor een ondervraging. Van juli 1943 tot oktober 1944 heb ik daar in een ziekenhuis gelegenDaarna werd ik naar een gevangenkamp overge bracht. In april 1945 werd ik daar door de Amerikanen bevrijd. -49- Wat later kwam Destree met enkele Duitsers terug. Aanvankelijk traden de Duitsers nogal wreed op: "Waar is de Schweinhund, Aufstehen" riepen ze en ze probeer den hem omhoog te sjorren. Destrée sprong er meteen tussen in en beduidde hen dat dit zo niet ging, dat de man daarvoor te zwaar gewond was Hierna traden de Duitsers wat menselijker op, ze heb ben Ray in een soort ziekenauto meegenomen en brachten hem naar de Willebrordus in Heiloo en later is hij via Amsterdam naar een ziekenhuis in Duitsland gebracht Wij dachten dat zijn been wel onder de knie zou worden geamputeerd, maar dank zij de goede behandeling bleek dat niet nodig te zijn. Zelf schreef hij later Na zijn terugkeer is Ray op een postkantoor gaan wer ken, is hij getrouwd en kreeg twee kinderen. Zelf schreef hij alleen maar. Zijn moeder is met een tante eens bij mijn ouders op bezoek geweest om hun dank uit te spreken voor hetgeen zij deden voor Ray. Zelf had hij toen graag meegewild, maar was niet financieel krachtig genoeg om de reis te bekostigen. B. Piersma. KIPPEN DOKEN BIJ PIERSMA ONDER Bate Piersma had een kameraad, die op een grote boer derij tussen Rustenburg en Ursem woonde. Naast de gewone veestapel hield men op die boerderij ongeveer 100 kippen. Toen de bezetter hen een vragenlijst stuurde, vulden ze getrouwelijk het aantal kippen in dat ze bezaten. Vandaar dat hun op een kwade dag werd bericht dat ze de kippen mettertijd aan de Wehrmacht moesten leveren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 55