Toen wij tweeën daar aankwamen, waren er reeds twaalf Nederlanders Gehuwden zouden om de drie maanden met verlof gaan, ongehuwden om het half jaar. Hier kwam weinig van terecht De eerste drie maanden kreeg ik schilderwerk te ver richten. Daarna alle in de fabriek voorkomende werk zaamheden Het werk viel wel mee. Je behoefde je niet druk te maken: ontslagen werd je toch niet Natuurlijk zaten we er tegen onze zin. Het ergste vonden we de bombardementen. Als er overdag luchtalarm was, werd het werk stilgelegd en gingen we naar de schuilkelder. De niet-gewerkte uren werden doorbetaald, 's Nachts luchtalarm vonden we veel er ger: je moest je wel aankleden en naar de schuilkelder gaan, want je kon nooit weten waar de bommen zouden vallen De eerste moeilijkheden kwamen reeds in mei 1943, nadat de stuwdam in de Edeltalsperre was gebombar deerd. Dit gebeurde om ongeveer één uur in de nacht, 80 km stroom-opwaarts van de Fulda. Het veroorzaakte de grootste overstroming die Kassei ooit gekend heeft. Wij woonden hoger op en hadden er toen geen last van. Dat was anders op 2 8 en 3 0 juli 1943 s Morgens om een uur of elf kwamen de eerste bombardementen. Wij zaten er midden in: Een angstige gewaarwording, het hart klopt in je keel Bang vraag je je af: Over leven we het of niet De aarde trilde en beefde, buiten was het een hels kabaal, de verlichting viel uit, kinderen huilden anderen schreeuwden om stilte Toen het was afgelopen, moesten we glas zetten en puin ruimen. Je kon daarmee wel de spanning iets afreage ren Die avond was het een drukte van belang: mensen uit de binnenstad kwamen kijken naar de schade en wilden weten, wat er getroffen was. -33-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 39