Lectuurverspreiding was één van de belangrijkste be zigheden van SpartacusRemmert werd koerier en bracht o.a. het zetsel van Barten naar drukker Witteveen en nadien leverde hij het drukwerk af in Amsterdam. Begin 1942 namen de Duitsers een Spartacus-lid gevan gen Ze wisten hem dermate te pijnigen, dat hij begon door te slaan. Dit had tot gevolg dat bijna de gehele Spar tacus -groep werd opgerold. Op 2 maart 1942 werden Klaas Barten en Remmert van Graft gearresteerd. Bij zijn arrestatie door een Alkmaarse rechercheur werd hem de vraag gesteld waarom hij tegen de Duitsers was. Zijn wedervraag aan bovengenoemd persoon was: "Heeft U Rotterdam meegemaakt Dit waren tevens de laatste woorden, die zijn broer Klaas uit zijn mond hoorde. Afscheid nemen van zijn ouders, die beiden met griep in bed lagen, werd hem niet toegestaan. Drukker Witteveen en één van zijn dochters (niet Alie) behoorden eveneens tot de slachtoffersLeider Snee vliet werd op een schuiladres in Brabant gevangen genomen. De belangrijkste Spartacus leden werden voor geleid en spoedig daarna gefusilleerd.(Sneevliet en Witteveen op 12 april'42 te Amersfoort -zie krantebe- richt onder aan blz.24) Remmert van Graft en Klaas Barten hebben eerst enige tijd in de Weteringschans gezeten. Barten wist daar berichten, geschreven op sigarettevloeitjes en ver stopt in de band van zijn pyamabroek, uit de gevange nis te smokkelen en hield zo zijn vrouw enigszins van zijn toestand op de hoogte. Beiden werden niet berecht, vermoedelijk omdat er geen concrete beschuldiging wasWel werden ze vastgehou den, omdat ze niet werden vertrouwd. Ze waren niet de enigsten Veel van deze mensen overleefden de oorlog niet. Vanuit Amsterdam kwamen beiden later in het Doorgangs kamp te Amersfoort terecht. Hiervandaan is Remmert naar Buchenwalde gegaan. Een maal in de veertien dagen mocht hij een kort briefje -28-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 34