-Zb- plaats had gehad, het P.E.N. Toen ongeveer twee maanden later de mobilisa tie werd afgekondigd, was hij één van de eersten die in dienst moest vanwege zijn eerdere studie-uit stel Nadat hij 6 weken onder de wapenen was geweest, werd hij reeds bevorderd tot korporaal en eind maart 1940 werd hij sergeant. Tijden de meidagen '40 was hij in Rotterdam, met het bombardement moest hij zich ophouden in de buurt van het station D.P. Begin juni 1940 kwam hij als vrijgelaten krijgsge vangene in St.Pancras te rug Ons land was nog maar enkele dagen bezet gebied, toen de Duitsers reeds een inval deden in de Amsterdamse woning van Hendricus J.F.M. Sneevliet. Deze was in de vooroorlogse jaren op politiek gebied erg actief ge weest en vermoedelijk omdat deze activiteiten erg links gericht waren, werd hij dqor de bezetter ge zocht Sneevliet is praktisch meteen na de capitulatie onder gedoken en onder de schuilnaam H.Bos vertoefde hij dan hier dan daar. Eén van zijn "duikadressen" was bij boekhandelaar-boekbinder Barten aan de Achterweg. Barten, die sympatiek stond ten opzichte van de links gerichte politiek, verrichtte voor de oorlog reeds bindwerk voor volgelingen van Sneevliet. En toen hij gevraagd werd om het zetwerk te willen verrichten voor het illegale Spartacus,(zowel de naam van een verzetsgroep, waarvan Sneevliet de leider was als van het door deze groep uitgegeven blad)weiger Remmert van Graft

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 32