-24- "Welke diploma's heb je vroegen ze daar. Een van de leidinggevenden daar, de heer Schoen, vroeg me mijn gehele verhaal te vertellen. Daarmee is hij naar Den Haag gereisd. Dit had tot resultaat dat ik groente mocht gaan verbouwen. Maar ik wilde ook bloembollen telen. Aan iemand, die hiervan verstand had, vroeg ik hulp om de daarvoor benodigde vergunningen te verkrijgen. Hij vond dat dit ten opzichte van anderen niet juist was en wilde er niet aan beginnen. Toen heb ik burgemeester Kroonenburg gevraagd met me naar Den Haag te gaan. Willem Ootjers had een autoot je, we wisten aan wat benzine te komen en tuften naar Den Haag. Daar zaten 16 heren achter een groene tafel. Nadat ze mijn zaak van alle kanten hadden bekeken kreeg ik van hen voor 15 are teeltvergunning voor bloembollen. (Latere oud-Indië gangers kregen, desgevraagd eveneens voor 15 are teeltvergunning). Vermoedelijk hadden de Nieuwlanden van mijn geval gehoord. Want op een dag werd me gevraagd bij Maarten Nieuwland te komen en hij en zijn zoon Gerbrandt gaven me toen nog teeltvergunning in bruikleen en kon ik als tuinder beginnen, zoals ik had gewenst. (Mededelingen van Jan Wijn. DOODSTRAF VOOR SABOTEURS. "Geen enkele," antwoordde ik, "in 1939 had je die nog niet nodig en wat er daarna in Holland is gebeurd, weet ik natuurlijk niet." 's-Gravcnhage, 1:5 April. Het Rijkscommissariaat maakt be kend Ken aantal Nederlanders heeft zich verstout om een i-.i den zo mer van 1.040 verboden politieke partij van Amsterdam uit weer in het leven te roepen en een uitgebreide anti-Duitschc vlug- schriftenpropaganda te voeren. In een in Amsterdam voor het Deutsche Obergericht gevoerd proces hebben zich de oprichter en voorzitter dezer 'illegale partij. Hendricus Sneevliet, en zeven leidende functionarissen en medewerkers, de jood Abra ham Menist, Wilhelm Dolleman, Jan Schriefer, Jan Kocslag, Cor- nelis Hcrmanus Gerritsen. Jan Edel en Rein Witteveen moeten verantwoorden. Ongeacht alle waarschuwingen hadden zij hun anti-Duitsch gewroet tot Februari 1942 voortgezet. Zij werden we gens overtreding van par. 1 van de sabotageverordening als sabo teurs ter dood veroordeeld. Het vonnis is met den kogel voltrokken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 30