-213- eeuw later, opnieuw in de sfeer van toen. Al is voor de meeste oud-verzets mensen de denigrerende benaming van deze onderscheiding stuitend. De curi euze aanduiding 'herdenkings-' doet immers denken aan herdenkings-penning, een voorwerp waaraan geen enkele verdienste is verbonden. Spijtig is, dat dit kruis niet verzetst/ee/nem/ngskruis heet, een juistere bena ming. Misschien is het gekozen woord niet helemaal een onschuldige slordig heid, maar nog een klein trapje van de regering na? Aan de verzetsmensen, de verzetsslachtoffers en hun gezinsleden, die het van de publieke weldadig heid moesten hebben, en die regering gewoon heeft laten barsten - even in duidelijk Nederlands gezegd. Over konijnen en kraaienpoten. Bij Jaap Balder moest ik, toen een jaar of zestien oud, wel eens mondelinge boodschappen afgeven, waarin van konijnen sprake was. Zo heb ik daar tijdens het wachten op het antwoord, kennis gemaakt met zijn beide dochters, ongeveer van mijn leeftijd. De jongste, Maap, was later bevriend met Jan Leegwater, die met mij als oorlogsvrijwilliger in hetzelfde peloton van de Stoottroepen in 'Indië' terechtkwam - en in een hinderlaag sneuvelde. Schuin tegenover Balder, wiens timmermanswerkplaats en woning in het begin van Broek op Langendijk stonden, woonde de tuinbouwer Vroegop. waar ik ook wel eens om dezelfde redenen heen moest. Zoals in december 1943. Vroegop vroeg mij even in de woonkamer te gaan wachten op zijn antwoord. Als ik daar binnen kom zitten er drie mannen, ongebruikelijk in 'zondagse' pakken, in hun leunstoel achter een opgeheven krant, zodat je hun gezicht niet kunt zien. Ik hoor een van hen aan een ander fluisteren, in het Engels, en maak meteen van de gelegenheid gebruik om een gesprek aan te knopen, voor zover dat met mijn gebrekkige school-Engels mogelijk was. Zij waren blij wat afleiding te hebben. Later ben ik nog een paar maal teruggeweest, om ze o.a. Duitse boekjes over Kriegsflugzeuge te laten zien. De Canadese sergeant John Hooley, radio-operator en mitrailleurschutter, maakte een potlood-schetsje voor me om te tonen hoe en waar zij boven de kop van Noord-Holland werden neergeschoten. De Engelsman John Ogg, boordwerktuigkundige, die op 16 december '43 neergekomen was bij de familie Kees Vader in de Schermer en door mijn vader naar Balder was gebracht, maakt ook deel uit van dit gezelschap. Op 26 juni 1943 was de viermotorige Canadese Halifax bommenwerper DK180 door een nachtjager neergeschoten De officier-piloot Gerald Alban Gagnon kwam in Huiswaard neer, maar hij was dood. De staartschutter, sergeant Ray Munson uit Manitoba, 20 jaar oud, kwam neer bij het huis van

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 219