-1 5- In Dover aangekomen, gingen eerst de krijgsgevangenen van boord. Zij werden ergens vastgezet. Er was slechts één passagier aan boord: een jood met een bochel. De bochel bestond uit bankpapier Zodra we aan wal waren, moesten we van de Engelsen onze wapens inleveren. Toen ze mijn geweer zagen, lagen ze krom van de lach. Vervolgens werden we, vijfendertig man sterk, vastge zet in een kazerne. Eerst moest worden uitgezocht of we wel zuiver op de graat waren en of er geen val strik in het spel was. Dit onderzoek duurde een week en toen wisten de Engelsen dat ze ons konden vertrou wen Bezittingen hadden we niet: Alles bijelkaar had ik f 1,25. Niemand had meer sigaretten. We hadden letterlijk niets bij ons. Ik trok meestal op met een vast groepje, een man of vijf-zes groot, allen behorend tot dezelfde batterij. Voor het weinige geld dat we hadden kochten we het allernodigstezoals een tandenborstel en een kam. Maar we hadden ook erge trek in een pilsje We vonden ergens een cafeetje waar een Hollandse mevrouw de scepter zwaaide. We dronken daar ieder een of twee biertjes. Toen zeiden de mannen: "Jan, reken jij af Ik ging met de pet rond en haalde op wat ieder nog over had. Dat gaf ik aan die mevrouw met de woorden: "Dit is alles wat we nog hebben." Zij vond dat het lang niet genoeg was en mopperend streek ze alles op. Later vertrokken we uit Dover naar Londen. Daar kregen we onderdak in een Leger-des-Heils gebouw. We werden er prima verzorgd. Alleen waren de Engelsen gewoon om veel lichter te eten dan wij en zodoende liepen we vaak met de honger in de hals. Een luite nant, die nog over enig geld beschikte, ging daarom iets voor ons te eten kopen: Koek - Allerhande En daar voerde hij ons mee. Gelukkig hoorden we al gauw dat we als proef een voor schot van 17 shillings zouden krijgen. Een shilling was in die tijd ongeveer even veel waard als een Hol landse gulden en een pakje sigaretten kon je toen nog voor 15 cent kopen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 21