Begin januari '45 haalt een buiten georganiseerd verband optredende verzetsploeg de spoorbrug omhoog, en gooit de zwengel in het water. Maar een aandenderend treinstel komt nog juist voor de brug tot stilstand. De Duitsers steken enige boerderijen bij de Boterhuizen in brand. Deze represaille brengt het plaatselijk verzet ertoe, een railwacht in te stellen. Verdere sabotage wordt onnodig geacht. Met de gemeente wordt contact opgenomen, en in accoord met de Ortscommandant van Alkmaar, Schausz, worden vanaf januari via het gemeentelijk apparaat op tweemans toerbeurt wachtgelopen. Twee maanden later worden twee vaste railwach ten aangesteld. Maar aanslagen blijven volgen; een rond de 6e maart '45. Ondanks de in Noord-Holland volledig doorgevoerde spoorwegstaking, rijden er toch nog met een zekere regelmaat Wehrmachtstreinen, vaak bemand met gevorderd Pools personeel. Een door een onafhankelijke ploeg ge plaatste springlading ontploft op 12 maart, als een trein over de spoorbrug rijdt, waardoor de locomotief ontspoort en dwars op de brug komt te staan. Op 11 april worden bij Zijpersluis wegens het plaatsen van een mijn onder een brug aan de Helderse weg op last van de later als oorlogsmisdadiger aangemerkte Schausz tien mannen ter plaatse gefusilleerd. Op 12 april '45 is de lijn Amsterdam - den Helder bij Wormerveer gesabo teerd, op 14 april bij Uitgeest en bij de Hembrug, op 15 april in Zaandijk. -188- van een RVV-groep - als hoedanig in de tweede helft van '43 naar buiten wordt getreden. Die streeft naar het opwerpen van een breed plaatselijk eenheidsfront tegen het fascisme. In Alkmaar telt men Eddy Arends, Joop Asjes, Alie van Berkum, Joop Colijn, Piet van der Does, Ben Eppinga, Jan Kok en Anton Michels, in Huiswaard Tinus Wetsteyn, in Sint-Pancras Willem de Jong en Willem Looy, en in Oudkarspel Cor Borst onder de leden. Sedert zomer '42 wordt regelmatig contact onderhouden met Ummen, Castricum, Beverwijk en de Zaanstreek. In januari-februari '43 wordt via Piet van der Does verbinding gemaakt met Fritz Conijn, die het initiatief heeft genomen voor een Knokploeg in Alkmaar, waartoe ook Pierre de Bie behoort. Aanvankelijk is deze ploeg voornamelijk katholiek gekleurd. Sinds maart '44 opereert deze in landelijk KP-verband - als er meer coör dinatie tussen de verschillende L-KP's tot stand komt. Hoewel de groepen onafhankelijk van elkaar opereren vloeit toch ook een samenwerking, geconcretiseerd door enige gezamenlijke acties, hieruit voort. Het zouden leden van de RVV-groep uit Alkmaar zijn geweest die van hun voormannen de opdracht tot de hierna vermelde aanslag van 15 april '45 op het bruggetje van Leyen zouden hebben gekregen (volgens een verklaring van Joop Asjes aan Abe Brandsma omstreeks 1985 gedaan. Ook Roel Westerop, zelf RVV-lid, onderschrijft dit.)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 194