-1 3- Overigens hadden wij van oorlogvoeren weinig kaas gegeten. Al heel gauw kwam een stel Engelse soldaten over om ons te helpen. Ze begonnen meteen met zich in te graven in de duinen. Wij liepen vaak, ook als we dienst hadden, op klompen door het duin. We zagen ook dat Bergen werd gebombardeerd. Piet Visser stond boven op een duintop, weer op klompen, en keek er naar: "Daar worden ze ook getrakteerd, gelukkig is het ver van huis." Mijn reactie was, dat hij dit wel eens mis kon hebben Verder verklaarden wij de Engelsen voor gek, op hun beurt deden zij het ons. Reeds de volgende dag gingen ze weer terug naar Engeland, ze hadden wel begrepen dat Holland niet te verdedigen was. Toen ik daar zo stond, kwam er een sergeant op me toe met de vraag: "Jan Wijn, ben jij volledig gepakt Wel ik had alles bij me, ook mijn wapen, een heel oud geweer dat nog uit het begin van de jaartelling stamde. Piet Sloot, een kameraad van me, was eveneens volledig gepakt. Met een vrachtauto moesten we naar de pier gaan. Daar lag de "Tesselstroom" Per trein zou er een stel Duitse krijgsgevangenen komen. Ze kwamen uit de buurt van Den Haag en Rotterdam, daar waren ze als parachutisten neergekomen en gepakt door ons le ger. Wij moesten hen opvangen en naar de "Tessel stroom", een kolenboot die normaal op Engeland voer, geleiden Al gauw arriveerde de trein, die bewaakt werd door Hollandse marechausseesMeteen na aankomst geleidden we de gevangenen over de loopplank de boot op. Daarna werd ons opgedragen, voorzover we nog niet op het schip waren, ons aan boord te begeven en de marechaus sees keken nauwlettend toe, dat inderdaad iedereen van ons dit deed, net alsof ze bang waren dat we niet vrijwillig zouden gaan. Met ongeveer 35 man gingen we op de voorplecht zitten. Jan Hoogland uit Broek, zijn vader heette Arie, was er ook bi j Dinsdag 14 mei moesten we bij de haven op wacht staan om het publiek tegen te houden. De burgers mochten niet in de nabijheid komen van de in de haven liggende schuiten

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 19