-176- Als de vlet met de door Bart getransporteerde wapens in de sloot bij de Hoornse weg zijn beland, moeten ze daar nog over die weg, en de Hoornse vaart, weer met een schuit, worden gebracht. Zonder lawaai te maken. Maar Jaap Zeeman die meehelpt, blijkt nachtblind te zijn. Bij de molen van Jaap Koning staat een glazen windscherm, waar Jaap met een arm vol wapens dwars doorheen loopt. Wat een hels gerinkel in de doodstille nacht veroorzaakt. Als door de bliksem getroffen staat iedereen stijf, totdat de opgekropte zenuwen allen in een geweldige lachbui doen uitbarsten. Jaap die geen schrammetje heeft opgelopen inbegrepen. Na de slag om Arnhem, van 17 tot 27 september '44, worden in het westen van ons land inzamelingen van voedsel en kleding ondernomen, als steun aan de Gelderse bevolking. In onze contrijen wordt het ingezamelde bijeen gebracht op de houtwerf van Jan Eecen in Oudkarspel, vanwaar het per boot wordt vervoerd naar Hilversum, en vandaar verder per vrachtauto. Dit alles in de overtuiging dat het eigenlijk niet eens nodig zal blijken, de bevrijding staat immers voor de deur! De met gulle hand ingeleverde levensbehoeften zullen, vooral in de grote steden, in de niet verwachte maar uiterst strenge en ellendige hongerwinter, dramatisch tekortkomen. Eindeloze troepen haveloze etenhalers trekken dan door ons dorp, co zoek naar schaarse, peperdure leeftocht, die hen soms op de terugweg nog wordt afgepikt. Ook daarin toont de Landwacht zich ijverig. De Duitse onderdrukking wordt met het verloop van de tijd hoe langer hoe zwaarder en gemener. Sinds op 6 mei '43 de verordening van Seyss Inquart voor verplichte tewerkstelling is afgekondigd, wordt daaraan steeds minder gehoor gegeven. Met het gevolg dat de Duitsers daarna her en der razzia's gaan houden. Die zijn dus niet speciaal tegen het verzet gericht, maar die nen in hoofdzaak voor het aanvullen van arbeidskrachten; in Sint-Pancras en de noordelijker gelegen gemeentes onder andere voor op de mar newerf in Den Helder. Het verzet kan soms tegen een komende razzia waarschu wen. Zo'n razzia wordt door de Duitsers met gewapende manschappen en vracht auto's ondernomen. Een groep soldaten gaat vooruit en sluit een gedeelte van de gemeente of woonwijk af, wat vooral in onze streek met zijn lintbe bouwing en daarachter meestal een sloot en vlak akkerland, heel doeltref fend kan gebeuren. Het ene huis na het andere wordt dan uitgekamd. In Sint-Pancras vinden twee grote razzia's plaats. De eerste op 25 september '44. Van Sint-Pancras tot Oudkarspel worden de huizen door zocht. Veel van de gevangenen komen echter wonderlijk genoeg vaak na een paar dagen weer vrij. Het zo geroemde Duitse organisatietalent schiet te kort, de inzetting van een zo talrijk personeel voor deze acties lijkt weinig rendabel.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 182