-1 2- anders zit je straks weer geregeld in de bak." Ik antwoordde: "Zondag kom ik op de pof naar Pancras." Die week liep ik evenwel straf op en daarom moest ik 's zondags de bak in. Nu was er een jongen bij ons en die wilde de gehele zondag gaan leren. Ik vroeg hem: "Kun je in de bak evengoed leren als op je kamer Natuurlijk kon hij dat. Die knaap heeft zich dus bij de petoet gemeld en ik ging naar St.Pancras. Toen Jaap Huibers en ik s avonds weer met de trein teruggingen, nam tegenover ons een sergeant-majoor plaats, een klein kereltje, en laat die nou belast wezen met de controle op de mensen, die de bak inmoes- ten Ik verschool me onmiddellijk achter een krant. Maar je kunt niet van Alkmaar tot Ymuiden achter hetzelfde blad blijven zitten, dus ik moest wel eens omslaan. En toen ik dat deed, zag hij me en meteen barstte hij uit: "Wel, wel, Jan Wijn Zit jij hier.... Hoe durf je het te bestaan Ik zei tegen hem: "Majoor, wanneer U een rapport over mij krijgt, moet U me straffen Maar hij kreeg geen rapport over me, want mijn straf was voldaan Op de tiende mei, 's nachts om twee uur, kwam een sergeant onze kamer binnen met de woorden: "Jongens, opstaan Trek je kleren en schoenen aan. En ga zo gekleed op je bed liggen." We vroegen waarom dat moest, maar daarop gaf hij geen antwoord. Natuurlijk werd er toen erg gemopperd en gekankerd: de sergeant kon een regiment schoenen naar zijn hoofd krijgen. Maar min of meer gekleed gingen we op ons bed liggen. Ongeveer een uur later viel er een bom vlak naast onze barak. Ogenblikkelijk was iedereen klaar wakker: we wisten dat het menens was Helaas bood de houten barak weinig schuilplaats en in de buurt was ook geen veiliger plek. Gelukkig dat de vliegtuigen het meer gemunt hadden op hetgeen in het Noordzeekanaal en de sluizen voor handen was.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 18