-167- Partij Nederland). In '42 vormt de Waarheidsgroep van Alkmaar een eigen redactie, die zelf stencilt en zorgdraagt voor de verspreiding in de kop van Noord-Holland. In maart '43 verspreiden Jan en Aldert Bijpost de door hen op papier gezette berichten van Radio Oranje. In die tijd vinden ook Vrij Nederland Je Maintiendrai en Trouw hun weg naar Sint-Pancras. Trouw kent zelfs haar eigen bezorgers (vaak ook LO'ers) en verspreidt van tijd tot tijd een speciaal Trouw-bulletin. Onder redactie van meester Monster verschijnt ook nog even 't Houten paard van Troje. Een kleine groep ontvangt, voor het eerst op 11 juli '43 in Alkmaar, Het Rose Bulletin. Dezelfde redactie zet het vanaf 26 november '44 voort als Het Parool Bulletin. Dik Jupijn redigeert en verspreidt begin '44 Recht door zee dat door Ben Speets op het Verdonken Oord wordt gedrukt. Als op 12 februari '45 Vrij Nederland zich bij Het Parool Bulletin aansluit, wordt de titel van het blad De Vrije Alkmaarder. Op 22 maart treden ook Je Maintiendrai en De Waarheid tot de redactie toe. De Vrije Alkmaarder is tegen die tijd een van meest gelezen bladen. Dirk Groen van de Twuiverweg, misschien om zijn magerheid 'groene kikker' bijgenaamd, verspreidt het blad De Vrije Pers, afkomstig uit Alkmaar en waarvan J. Houtman de algehele leiding heeft en D. Groen en C. Neef de redactie en verzorging op zich hebben genomen. Een alleen in Sint-Pancras sinds october '44 tweewekelijks verspreid blad is Eendracht maakt macht, uitgegeven door J. Bol en J.P. Weel, op basis van de Christofoorgedachte, nadat na Dolle Dinsdag het landelijke contast met deze organisatie was verbroken. In september '44 komen er tengevolge van de door de Regering in Londen uitgevaardigde spoorwegstaking zoveel spoormannen naar Sint-Pancras, dat de LO zich genoodzaakt ziet het gerucht te verspreiden dat 'er evacuées uit Beverwijk' zijn aangekomen. Twintig a dertig mensen worden in éen dag geplaatst. Hun financiële verzorging wordt afgewerkt door de contactman van van Gend Loos. Tijdens de hongerwinter '44-'45 plaatst de LO ook nog een aantal onder voede kinderen uit Schiedam en elders bij particulieren. De huisvesting van de evacuées uit Den Helder, elders veiliggesteld tegen de aangroeiende bombardementen op Marinewerf en de stad, valt buiten het illegale werk. Daarnaast zorgt de LO van Sint-Pancras voor onderdak van doorgangs mensen - zich verplaatsende illegale werkers, zoals Karl Weinreich (Duitse Kareltje, een sinds '42 gedeserteerde militair) en Jan Brasser, die in Sint- Pancras hun vaste adressen hebben. Hiernaast voorziet de LO ook vele Alkmaarse LKP'ers van permanente verblijfplaatsen. (LKP: Landelijke Knok Ploeg.)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 173