plaats uit verzet, maar om het eigen vege lijf te redden wordt dan vaak maar besloten liever het gevaar van het onderduiken te nemen. Daar dit, hoe dan ook, het Duitse potentieel vermindert, verdient het aanmoediging, ook van de zijde van het verzet. Het aantal onderduikers gaat dus gestaag toenemen. Het probleem dat zich dan voordoet is: waar en bij wie? Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven, komt er in het laatste halfjaar van '43 verandering in de verzetsorganisatie. Eind juli '43 bezoekt een groepje Pancrassers, onder leiding van meester Arnoldus C. Monster, het hoofd van de School met de Bijbel, een LO-vergadering in Broek op Langendijk, waarin o.a. wordt aangedrongen op de vorming van plaa:selijke LO-groepen, voor plaatselijke hulp aan onderduikers. In januari '44 zal de Pancrasser LO-afdeling van start gaan. Maar ondertusssen wordt toch voor het onderhoud van de betrokkenen gezorgd. Eind juni '43 komt bij Piersma, in het zuidend, een Canadese parachutist uit een geraakte bommenwerper neer. Ray Munson is zwaar gewond aan een voet. Ook doordat er al teveel mensen op de hoogte zijn, kan hij jammer- genoeg niet uit de handen van de Duitsers worden gehouden. Men gelooft overigens in die tijd nog, dat de Duitsers hun krijgsgevangenen volgens de conventies van Genève behandelen... Een andere parachutist, ongedeerd neergekomen bij Jacob Blom, wordt ook gepakt. In Huiswaard is de piloot van het vliegtuig neergekomen, hij is dood. Bij de Rijkspolitieman Maarten Rol in het zuidend zit er ook een (vermoe delijk de sergeant John Hooley). Hij is gebracht door de gebroeders Arie en Jaap Verduin, die altijd klaar staan als er 'iets' vervoerd moet worden. Dokter Destrée doet even dienst als tolk; de neergekomene wil zich wel laten wegwerken door het verzet. Leden van een Alkmaarse KP, gekleed in Duits uniform, komen hem halen. Als even later echte Duitsers komen op dagen, kan Maarten Rol heel verbaasd verklaren, dat de parachutist al met Duitsers is vertrokken. Op deze dag moet ook kort na zijn thuiskomst dr. Destrée een sprong wagen; in overal gekleed in de kassen van Kees Duif. De Gestaoo die botvangt, laat een arrestatiebevel achter bij de burgemeester en de opperwachtmeester. Wanneer de dokter met zijn collega's, in de Euterpe- straat in Amsterdam 50 gulden boete heeft betaald, als genoegdoening tegenover Seyss-lnquart naar aanleiding van een in mei/juni '43 beledigend geachte protestbrief van de artsen, kan hij evenals de anderen zijn werk weer hervatten. -161- (Munson overleeft gezond de oorlog en wisselt daana met dr. Destree, die hem de eerste hulp verleende, nog enige brieven.)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 167