-1 50- sept 4 *s avonds half acht Herdenking bij het noodmonument van "Hen die voor ons „.=-w. Spreker: de Edelachtbare Heer PESMAN. 5 's morgens HERDENKINGSDIENSTEN in de R.K.kerk te Oudorp en in de N.H. en de Geref. kerk te St.Pan- cras. 's middags GROTE HISTORISCHE ALLEGORISCHE OPTOCHT 's avonds GYMNASTIEKDEMONSTRATIES afgewisseld met ZANG van de CHR.GEM ZANGVER. LOOFT DEN HEER' o.l.v. Paul Kok en LINTENSPEL door enkele dames. 6 s morgens KINDERSPELEN 's middags KINDERSPELEN s avonds VOETBAL- en HANDBAL WEDSTRIJDEN ""'s Avonds verliet ik het feestterrein en toen zag ik twee vreemde mensen lopen. De kleinste had een overall aan en om de nek een rode zakdoek geknoopt, de grootste was geheel in het zwart, alles aan die griezel was zwart. Begint die zwarte tegn mij te praten....: Zeg meisje'k Vond het wel zo dood eng Laten het nu mijn eigen vader en moeder zijn, helemaal vermomd. Op allerlei manieren probeerden de mensen toen hun dankbaarheid en blijdschap te uiten.Wij hadden een grote houten W op het dak, versierd met asperge groen en ik had op onze luiken nog een papieren W geplakt. Willemientje werd erg geëerd in die dagen. Zoveel eensgezindheid als toen heb ik nog slechts eenmaal gezien, toen we samen protesteerden tegen de annexatie"". 7 's morgens RONDE VAN ST.PANCRAS en KATGOOIEN 's middags VOLKSSPELEN 's avonds CONCERT van AURORA. In het oude gemeentehuis hangen 2 dankbetuigingen. De eerste werd geschonken door de evacué's die hier in de meidagen'40 waren, de andere door de burgerij van Ammerzo- den en Weil. Deze laatste plaatsen lagen eind '44 in de frontlinies en voor hen werd in deze streek een hulpactie op touw gezet.(1945)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 156