5 -147- &lare«l- Kfetet. 2 Kaart 1909: ge®». &mll# O I&s&l <?p fa«p, pr«ö4kattt i|Ssw» m S.»S# K«rk Ihtmtmhi. twuan. wMsws, «te: f* &a&8*e©s &m m%tmt%k fee? efep?»i 5Ë>ffËfeb^ fSÉ^80®1 |ws«$ afe» «si» fee? fe MfesBsfeÖ? «S«8f $&pc?8$8 t?fep5^jg||sfe3fe: jpp§3|Ë 3»Jss ^;?fefer«^eÈgfe?$ 5 3?«*P *m*w#m* 3fe A$J| J.944 fe? geeuv«<*; fmwm JêÊtfc t i-fe .1. V- s WjÊËS&s jmËÏSr >'V'A ■WltfS5r*~ ig» - ~W r~ «a»« ,i:V.': f y v fe' i« 4^ - "4 v 4 u' 4 Zwaar ziek werd dominee Krop op 14 juli '44 uit het kamp Dachau ontslagen. Hierboven zijn identiteitskaartBenedenDe Daalmeer onder water, het huisje van Booy.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 153