juni 26 Koedijk. Hedennacht om 0.45 uur werd een groot aantal brandbommen boven onze gemeente afgeworpen, naar schatting 60 tot 100 en misschien nog wel meer. Drie boerderijen en 2 schuren geraakten in brand en brandden geheel of gedeeltelijk af en een arbeiderswoning gedeelte lijk. De bewoners van de boerderij van J.Beek maakten 2 brandbommen onschadelijk. De bewoners van de boerderij van C. Spaan maakten 3 brandbommen onschadelijk, maar de boerderij geraakte toch in brand, omdat sommige brandbommen onbereikbaar waren. P.Lammerschaag maakte ook enkele brandbommen onschadelijk, maar ook daar ontstond brand. De brandweer van Koedijk was meteen ter plaatse aanwezig, die van Alkmaar korte tijd later. De boerderij van Lammerschaag en de arbeiderswoning bewoond door H. Dekker vatten vlam. Gelukkig kon uitbreiding van de brand worden voorkomen. C.Spaan liep zware brandwonden op.Behalve brand veroorzaak ten deze bommen op ca. 300 meter afstand van de brand 3 gaten in de grond. Deze gaten waren rond en hadden een diameter van 30 - 35 cm. Vermoedelijk waren dit niet ontplofte bommen. De resten wezen uit dat het Engelse brandbommen waren. Volgens ooggetuigen zijn de bommen vermoedelijk afkomstig uit een brandend vliegtuig dat op 3 tot 4 km afstand van de brand neerstortte. okt 29 De radio's moeten ingeleverd worden. -1 44- Deze kern is gevestigd in het huis van O.Meyer. Verder heeft het dorp een politiedienst, een geneeskundige dienst, een opruim- en herstel- lingsdienst en een chemische dienst 12 Woensdagmiddag werd in café De Driesprong publiek een BOERENHUIS verkocht, waarin begrepen zijn twee woningen en een bouwterrein. Gecombineerd werd dit gemijnd door C. Groen Czn. Nu de dooi heeft doorgezet, kunnen de tuinders beginnen met het klaarmaken van de koude bakken. 29 De torenklok van de Ned. Herv. kerk is wegge haald. 26 Een Engelse vlieger klopt bij Piersma aan. (zie gelijknamig artikel) A. C. Monster neemt deel aan het L.O.-werk. (zie 'Illegaliteiten in en rond Sint-Pancras'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 150