-143- nov Christelijke school. Er wordt les gegeven in de lokalen van de beide plaatselijke kerken. Hier waren toen ca. 150 soldaten. Ook op enkele andere plaatsen in het dorp waren ze gehuisvest, zoals in de schuur van Jaap Wagenaar.(nu Kees Groen, Benedenweg 112). Henk Goezinne jr. wist dat daar snert voor de soldaten werd gekookt en daarvan wilde hij ook zijn deel. Vandaar dat hij er met een pannetje op afstapte. Het geurde geweldig goed. Maar dit vergat hij, toen hij een Duitse soldaat huilend en snikkend bij een muur zag staan. Hij meent dat de oorzaak van dit verdriet was gelegen in het feit dat deze man naar het Oostfront werd gezonden.Een andere Duitse soldaat ging langs de hui zen vragen of iemand, tegen betaling, zijn sokken wilde stoppen. Op de meeste plaatsen ving hij bot: "men wilde met de moffen niet van doen hebben". Een mevrouw, enerzijds gedachtig aan het 'Hebt uw vijanden lief', anderzijds ook denkend aan het gewin, verklaarde zich bereid om dit te doen. "Maar ik heb wel wol nodig, want dat heb ik niet". Er werd haar een forse baal sokkenwol bezorgd, haar gezin had de hele oorlog geen gebrek aan sokken. Nadat begin december deze soldaten het dorp weer hadden verlaten bleef de man dit gezin opzoeken, vaak wat voedsel meebrengend, omdat hij wist dat de burgers weinig kregen. Ook waarschuwde hij hen enkele malen voor een op komst zijnde razzia, waardoor veel onderduikers tijdig hun schuilplaats konden bereiken. Ver moedelijk waren er toen ook soldaten in de garage van Minnesma gelegerd (zie bij "Vervoer"). febr mrt J.Deutekom. 1 Het DUITSE LEGER VORDERT de Openbare- en de Alles werd zo langzamerhand schaars. Wie een doosje schoensmeer wilde kopen, moest een leeg doosje inleveren. Meester Van der Tak brak tijdens de gymnas tiekles zijn 'galgen' en had grote moeite deze te vervan gen. 1943 9 Het is verboden om 's avonds na 10 uur zich nog op straat te bevinden. 25 In Alkmaar wordt de Julianastraat Bosboomstraat de WUbeJnrinalaai ihnia- verslaan 7 De brandweer en de luchtbeschermingsdienst van Pancras werken samen. Voor de luchtbeschermingsdienst is een vaste kern opgericht, die 's nachts wacht houden, bestaande uit Ab Verburgt, O.Meyer, Abram Glas en

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1995 | | pagina 149